Z "Gościem" w parafii w Bierach

Urszula Rogólska

dodane 12.11.2017 20:01

- Pamiętam, jak nam często powtarzał ks. Antoni Dewor: "Proboszcz się zmieni, nic stąd nie zabierze. To, co razem zrobimy, będzie ciągle wasze" - mówi Władysław Waliczek z rady parafialnej w Bierach.

Od lipca br. mieszkańcy Bier razem ze swoim proboszczem przygotowują Wieczory Uwielbienia w intencji ożywienia wiary w parafii Od lipca br. mieszkańcy Bier razem ze swoim proboszczem przygotowują Wieczory Uwielbienia w intencji ożywienia wiary w parafii
Urszula Rogólska /Foto Gość

Gdzie w każdą niedzielę o 11.00 szukać dzieci mieszkających w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach? W miejscowym kościele na Mszy św., w czasie której ks. proboszcz Jan Froelich, wraz ze wspierającymi go organizacyjnie i muzycznie Małgorzatą Brożek i Anną Kurpik oraz... pluszową owieczką Maaadzią, przygotowują dla nich liturgię tak, by była zrozumiała i zachęcała do przychodzenia na kolejne spotkania.

Przez cały rok dzieci przeżywają tu "Niedzielę z Owieczką", tłumaczącą im m.in. liturgię słowa. Przed uroczystością Wszystkich Świętych dzieci wzięły udział w drugim parafialnym korowodzie i balu świętych. W niedzielę misyjną poznawały kolory i symbolikę poszczególnych kontynentów. W październiku przygotowały dekorację z różańców wykonanych najróżniejszymi technikami. A kiedy wychodzą z kościoła, już wiedzą, żeby zabrać "Głos Serca", parafialną gazetkę, bo w niej zawsze znajduje się specjalny dodatek dla nich.

Ks. prał. Jan Froelich - proboszcz w Bierach   Ks. prał. Jan Froelich - proboszcz w Bierach
Urszula Rogólska /Foto Gość

W Bierach nie ma żadnej placówki ani szkolnej, ani przedszkolnej. Większość najmłodszych chodzi do szkoły w Świętoszówce, należącej do parafii w Grodźcu. Duszpasterską opiekę nas szkołą sprawuje ks. Jan Froelich, wspierany w parafii przez ks. Witolda Zahraja. Ks. proboszcz jednak nie katechizuje dzieci w szkole. W parafii ma kontakt z tymi, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej.

To najmłodsze pokolenie jest wielką nadzieją duszpasterską parafii. Ich rodzice i dziadkowie dali im to, co w życiu parafialnym najważniejsze - dom Boży. Ich zadaniem będzie wypełnić go żywą wiarą...

- Macierzystą parafią dla Bier jest leżący 3 km dalej Grodziec. Kiedy w latach 1908-1910 powstał tam kościół, zostało trochę materiałów budowlanych i zapadła decyzja, żeby zbudować z nich kościółek w Bierach - mówi kościelny Leopold Rucki. - Bierowianie wybudowali go w 1926 roku. Msza św. była tu sprawowana co dwa tygodnie. II wojna światowa mocno dała się we znaki kościółkowi, ale został odremontowany. Rosła jednak liczba mieszkańców. Kiedyś Biery liczyły około 100 numerów, dziś - ponad 300. Pod koniec lat 80. zrodził się pomysł, by najpierw - ze względu na dzieci, które chodziły na katechezę aż do Grodźca - wybudować dom katechetyczny, z pomieszczeniami na mieszkanie dla przyszłego duszpasterza parafii.

Pan Leopold był jednym z budowniczych tego miejsca.

Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach   Kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach
Urszula Rogólska /Foto Gość

W 1990 roku pierwszym proboszczem w Bierach został ks. Stanisław Gańczorz. To jego staraniem w parafii powstały cmentarz i kaplica. Kiedy w 1992 r. utworzono diecezję bielsko-żywieckiej, ks. Gańczorz zdecydował się wrócić do archidiecezji katowickiej. Jego następcą został ks. Marcin Aleksy.

- Ks. Marcin wykorzystywał dom katechetyczny jako ośrodek oazowy. Zawsze tej młodzieży tu było mnóstwo. Bardzo często gościły ich także rodziny z Bier w swoich domach - mówi ks. Froelich. - Jak na ówczesne czasy, warunki w tym ośrodku były bardzo przyzwoite.

Kiedy jednak 100-osobowa grupa oazowiczów wchodziła do kościółka, miejsca było już bardzo niewiele. Ks. Aleksy odprawiał więc osobną Mszę św. dla oazowiczów. Wtedy zrodziła się myśl, by kościółek powiększyć. Budowa trwała 14 lat, a dokończył ją kolejny proboszcz ks. Dewor, wyposażając wnętrze, a jednocześnie dbając o zasadzone wokół kościoła rośliny. Kolejnym duszpasterzem został tu ks. Marian Fres, a w 2015 roku przyszedł ks. Froelich.

- Parafia jest bardzo dobrze zorganizowana. Większość z 1230 zdeklarowanych katolików to ludzie od pokoleń związani z tą ziemią. To oni wybudowali salki i kościół, oni pielęgnują wprowadzone w czasach oazowych przed laty zwyczaje - odważnie wychodzą do czytania i śpiewania liturgii słowa, procesji z darami - mówi ks. proboszcz. - W ostatnich latach napływa coraz więcej nowych osób, jednak nie wiążą one swojego życia z parafią.

Bardzo aktywnie działa rada ekonomiczna i parafialna, podejmując najpilniejsze do wykonania zadania. - Jednym z pierwszych, o którego realizację poprosili mnie parafianie, były... nowe ławki w kościele. Kolejnym - uporządkowanie terenu zielonego wokół świątyni. Następnym będą prace porządkowe i remontowe na cmentarzu i znajdującej się tu kaplicy.

- Ta zieleń wokół kościoła to nasza duma i wizytówka Bier - dodaje W. Waliczek. - Bo to tak, jak z prywatnym domem - jeśli masz zadbane obejście, to ono przyciąga ludzi. Ta zieleń jest dziełem kolejnych proboszczów, o które dbamy razem. Ks. Dewor mocno dbał o tę świadomość, że to wszystko jest nasze, wspólne, nie proboszcza.

Nowym wyzwaniem stał się także dom katechetyczny, który - ze względu na przepisy sanepidu - nie mógł już przyjmować dzieci i młodzieży na wakacyjne rekolekcje. Jak zatem poradzić sobie z utrzymaniem budynku? Rozwiązaniem okazało się porozumienie między parafią, działającą przy niej Fundacją Charytatywną „Pomóżmy Ubogim” oraz Urzędem Gminy Jasienica. Dzięki niemu w budynku powstał Klub Integracji Społecznej dla niepełnosprawnych i bezrobotnych z całej gminy, w tym także parafian z Bier. Dzięki funduszom unijnym i samorządowym udało się przeprowadzić remonty i wyposażyć sale. Z budynku korzysta także parafialny klub seniora, którego spotkania organizują parafianki i panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich.

Wierni z Bier podczas Wieczoru Uwielbienia   Wierni z Bier podczas Wieczoru Uwielbienia
Urszula Rogólska /Foto Gość

W parafii spotykają się: Apostolat Maryjny, Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, chłopcy należą do służby liturgicznej, w której wspierają ich także dziewczęce wspólnoty scholistek i psałterzystek.

Co dwa tygodnie w piątki kościół ożywiają Wieczory Uwielbienia, które rozpoczyna Msza św. o 18.00.

Okiem proboszcza

Ks. Jan Froelich: - Spośród pięciu proboszczów w Bierach, trzech pochodzi z Tarnowskich Gór, wśród ich i ja. Kiedy w 2015 roku, po 28 latach, opuszczałem parafię w Wiśle-Głębcach, by przejąć obowiązki duszpasterskie w Bierach, wiedziałem, w jakie środowisko idę. A z kolei wielu mieszkańców tej parafii wiedziało, kim j jestem. Wszystkich nas przed laty związała oaza. Za czasów drugiego proboszcza w Bierach - ks. Marcina Aleksego - kiedy do tutejszego ośrodka oazowego przyjeżdżało mnóstwo młodzieży, także wielu młodych parafian, dzieci, małżeństwa wchodziły w Ruch Światło-Życie. Zostawali animatorami, potem związali się z Domowym Kościołem. Choć wspólnota oazowa nie znalazła tu jakiś czas temu kontynuacji, średnie pokolenie wciąż aktywnie działa dla dobra całej parafii. Oczywiście, że moim marzeniem jest stworzenie młodzieżowej oazy. To niełatwe zadanie. Na terenie parafii nie mamy żadnej szkoły, a starsza młodzież, ucząca się m.in. w Bielsku, spędza większość czasu poza Bierami. Ale moja wiara nie gaśnie, bo rośnie nam bardzo młode pokolenie odnajdujące swoje aktywne miejsce w Kościele...

O parafii w Bierach pisaliśmy także tutaj: