Brama do nieba

aśs

|

Gość Bielsko-Żywiecki 45/2017

publikacja 09.11.2017 00:00

Zbudowaną na cmentarzu w Wieprzu pod Żywcem kaplicę pobłogosławił 1 listopada, w imieniu bp. Romana Pindla, ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny.

▲	Podczas uroczystej Eucharystii polecano Bogu zmarłych kapłanów z Wieprza. ▲ Podczas uroczystej Eucharystii polecano Bogu zmarłych kapłanów z Wieprza.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

W obecności zgromadzonych wiernych i kapłanów, a także delegacji władz samorządowych i pocztów sztandarowych, dziekan radziechowski ks. kan. Piotr Pokojnikow odczytał dekret erygowania nowej kaplicy, dla której ustanowiono tytuł MB Fatimskiej. Jak przypominał ks. Studenski, w parafii Niepokalanego Serca NMP uroczystość skłania do podwójnego świętowania. – Dziś przypada 47. rocznica dnia, w którym w Wieprzu odczytywano dekret kard. Karola Wojtyły ustanawiający tu nową parafię. Teraz mamy nowy dekret, erygujący kaplicę na cmentarzu. Ona stanowi łącznik między tym światem, a rzeczywistością, która nas czeka po przekroczeniu granicy życia doczesnego. Bo każda kaplica czy kościół to dom Boży i brama do nieba – tłumaczył ks. Studenski.

Wskazywał, jak bardzo dobrą patronką jest MB Fatimska, która matczyną opieką otoczy ludzi żegnających kogoś bliskiego. Przekazując podziękowania bp. Pindla dla parafian za podjęcie i realizację budowy kaplicy, ks. Studenski dziękował wszystkim, którzy wsparli inicjatywę ofiarami. Do uczestników uroczystości list skierowała premier Beata Szydło, życząc umocnienia na drogach wiary. – Serdeczne „Bóg zapłać” składam wszystkim, którzy swoimi modlitwami, ofiarami i pracą wnieśli wkład w powstanie kaplicy, angażując talenty i siły, by była taka piękna, byśmy odwiedzając cmentarz, mogli tu spotkać się z Bogiem – dodawał ks. proboszcz Jerzy Matura.