Nagroda im. ks. Londzina dla Antoniego Mleczki z Wilamowic

Alina Świeży-Sobel

publikacja 06.11.2017 10:07

Dziesięcioro nominowanych przez gminy powiatu bielskiego do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina zasiadło na scenie Bielskiego Centrum Kultury.

Antoni Mleczko, laureat Nagrody im. ks. Józefa Londzina Antoni Mleczko, laureat Nagrody im. ks. Józefa Londzina
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Filmowa prezentacja przybliżyła ich imponujący dorobek i niezwykłe bogactwo pasji, którymi dzielą się z mieszkańcami swych małych ojczyzn i przyczyniają do umacniania wspólnej ojczyzny: Polski.

W gronie nominowanych znaleźli się: Michał Kobiela z Kaniowa, niestrudzony strażnik pamięci o bohaterskich obrońcach walczących z pożarem czechowickiej rafinerii; Jan Cader z Godziszki, działacz społeczny, strażak i radny; zespół Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, w imieniu którego nominację odebrała Barbara Bielaczyc, założycielka grupy, w której rozwinęły się talenty wokalistów dziś występujących na zagranicznych scenach operowych; Edward Pilch - twórca firmy Ceramika Pilch z Jasienicy, szeroko znany ze swej otwartości dla ludzi i instytucji pomagających słabszym, niepełnosprawnym, cierpiącym; Zbigniew Putek z Jaworza, społecznik zaangażowany w liczne przedsięwzięcia w gminie i parafii Opatrzności Bożej; Marek Małecki z Kóz - filmowiec, twórca licznych filmów nagradzanych na festiwalach filmowych, współzałożyciel szeregu instytucji kultury i stowarzyszeń działających dziś w Kozach; Adam Sopiak z Kobiernic, od kilkudziesięciu lat zatroskany o bezpieczeństwo publiczne jako strażak i twórca systemu ratownictwa medycznego i drogowego w kobiernickiej OSP; Józef Przybyła ze Szczyrku - utytułowany zawodnik dyscypliny: narciarstwo alpejskie, a także trener i sędzia, swoją sportową pasję łączący z pomocą dla uzależnionych od alkoholu; Antoni Mleczko z Wilamowic - działacz rolniczej "Solidarności", internowany i represjonowany, po uwolnieniu budowniczy kapliczki MB Częstochowskiej i organizator nabożeństw gromadzących nawet po kilka tysięcy osób, zaangażowany we wspólnoty Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła działacz charytatywny, ogrodnik zaangażowany w produkcję zdrowej żywności; Stanisław Kwaśny z Mesznej - wspaniały rzeźbiarz ludowy i nauczyciel rzeźbiarstwa, znawca kultury ludowej i laureat nagrody im. Oskara Kolberga, jego prace posłużyły m.in. jako ilustracje publikacji poezji ks. Jana Twardowskiego. Starosta bielski Andrzej Płonka   Starosta bielski Andrzej Płonka
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

- Tak wiele otrzymaliśmy w spadku. Nie możemy tego zmarnować, a pomnażając dobro spłacamy tylko dług wdzięczności - mówił starosta bielski Andrzej Płonka, przypominając postać patrona nagrody: ks. Londzina, urodzonego w Zabrzegu w 1862 r., kapłana, społecznika, działacza narodowego, polityka i wielkiego patriotę, a także liczącą już blisko 190 osób grupę nominowanych i 19 laureatów nagrody. - To niezwykły panteon wybitnych osobistości. Wszyscy oni budowali i budują nadal zachwycający świat... Gratulacje w imieniu bp. Romana Pinlda przekazał ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny   Gratulacje w imieniu bp. Romana Pinlda przekazał ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej złożył nominowanym gratulacje w imieniu bp. Romana Pindla. Jak wskazywał, cech wielkich osobowości jest promieniowanie daleko poza miejsca i czasy, w których przyszło im działać. - Do takich osób należał ks. prałat Józef Londzin. Kiedy umarł, łzy pojawiły się tak w oczach katolików, jak i ewangelików, chrześcijan i Żydów. (...) W życiorysach naszych laureatów odbija się iskra, jakiś aspekt jego działania. Bóg zapłać za wasze zaangażowanie i wasze życie - i za to, że patrząc na was możemy się inspirować w tym, co robimy - mówił ks. dr Studenski. Wiceminister Stanisław Szwed   Wiceminister Stanisław Szwed
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Za zaangażowanie w troskę o dobro wspólne, za pracę na rzecz bliźnich dziękowali nominowanym także: wiceminister Stanisław Szwed i wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Gratulacje wyróżnionym w tej edycji nagrody złożył wicewojewoda Jan Chrząszcz   Gratulacje wyróżnionym w tej edycji nagrody złożył wicewojewoda Jan Chrząszcz
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Kapituła Nagrody Starosty Bielskiego w tajnym głosowaniu laureatem tegorocznej edycji wybrała Antoniego Mleczkę z Wilamowic, który otrzymał z rąk starosty Andrzeja Płonki medal - płaskorzeźbę z wizerunkiem patrona nagrody, wykonaną przez bielskiego artystę Bronisława Krzysztofa. Laureatem 19. edycji Nagrody im. ks. Józefa Londzina został Antoni Mleczko z Wilamowic   Laureatem 19. edycji Nagrody im. ks. Józefa Londzina został Antoni Mleczko z Wilamowic
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

- Dziękuję Bogu za doświadczenie "Solidarności" i doświadczenie więzienia, bo zrozumiałem, że rewolucje zmieniają właścicieli, a nie usuwają niesprawiedliwości. Stary świat nie wychowa nowego człowieka, a stary człowiek nie zbuduje nowego świata. Sens ma jedynie wizja ewangeliczna: zaczynanie naprawy świata od siebie. Tylko tak można iść w dobrym kierunku. Dlatego zaangażowałem w ruch Domowego Kościoła, by dzieci mogły widzieć miłość rodziców i dawać sobie radę w życiu. Zaangażowałem się też w Akcję Katolicką, a potem w pracę z dziećmi i młodzieżą, zaszczepiając w nich miłość do świata stworzonego - tłumaczył swoją szczególną życiową drogę pan Antoni, życząc wszystkim, by byli dumni ze swej wiary i z ojczyzny. Przed publicznością w BCK wystąpił zespół Śląsk   Przed publicznością w BCK wystąpił zespół Śląsk
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Dla zgromadzonych w sali BCK gości oraz bohaterów tego wieczoru zaśpiewał najpierw chór Hejnał Mazańcowice pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka, a w drugiej części spotkania w programie "Ze Śląskiem przez Europę wystąpili artyści ZPiT Śląsk.

Dopełnieniem uroczystości była Msza św. w intencji patrona nagrody, laureata i wszystkich nominowanych, sprawowana w kościele św. Józefa w Zabrzegu, w rodzinnej miejscowości ks. prał. Londzina, przez ks. kan. Krzysztofa Szopę i ks. kan. Andrzeja Chruszcza. Po Mszy św. starosta bielski Andrzej Płonka wraz z delegacją starostwa złożył kwiaty i znicze pod pomnikiem ks. Londzina w sąsiedztwie kościoła.