Szkoła służby

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2017

publikacja 02.11.2017 00:00

– Żadna posługa nie będzie ci się wydawała zbyt błaha ani zbyt wzniosła, jeśli najpierw zobaczysz Jezusa przepasanego prześcieradłem, z misą u twoich stóp, patrzącego na ciebie z miłością – usłyszeli małżonkowie w Wapienicy.

▲	Małżonkowie  Oazy Rodzin dzielili się doświadczeniem wakacyjnych  rekolekcji. ▲ Małżonkowie Oazy Rodzin dzielili się doświadczeniem wakacyjnych rekolekcji.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Małżeństwa Domowego Kościoła, które przeżywały powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty, gościła parafia św. Franciszka w bielskiej Wapienicy. Spotkaniu towarzyszył temat: „Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi”. Gospodarzami świętowania byli Zofia i Adam Jaroszowie z Oświęcimia – para diecezjalna – i moderator ks. Jacek Moskal. Spotkanie stało się okazją do wspólnej modlitwy, indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, rozważania 13 rozdziału Ewangelii św. Jana o posłudze Jezusa wobec uczniów podczas ostatniej wieczerzy, a także zaproszenia do służby w ramach diakonii: modlitwy, oaz rekolekcyjnych, komunikowania społecznego, wyzwolenia, muzycznej i wychowawczej.

Moderatorzy podziękowali także małżonkom i duszpasterzom odpowiedzialnym za rekolekcje wakacyjne, a pary składały świadectwa przeżycia tego czasu. Podczas konferencji ks. Jacek Moskal zachęcał małżonków, by chcieli się spotkać z Jezusem, klęczącym u ich stóp z misą i dzbanem z wodą, który chce je obmyć z brudu grzechu, słabości, niewiary, zmęczenia życiem. Po takim spotkaniu żadna posługa nie będzie ani zbyt błaha, ani zbyt wzniosła: – Tylko ten, kto tego doświadczył, potrafi wziąć od Chrystusa misę i iść obmywać nogi swojej żonie, swojemu mężowi, swoim dzieciom, rodzicom, parafianom, księżom; potrafi służyć. Jeśli pozwolicie się Chrystusowi tak spotkać, wszystko zacznie się stawać odpowiedzią miłości na Jego miłość. Jeśli wyrwiecie Mu tę misę i dzban z rąk, posługa będzie kupowaniem zasług i miłości… Finałem spotkania była Msza św. oraz agapa.