Dobrzy jak chleb

mb

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2017

publikacja 02.11.2017 00:00

Już po raz 32. Klub Inteligencji Katolickiej zaprosił bielszczan na ekumeniczne wydarzenie złożone z różnorodnych propozycji: nabożeństw, koncertów muzycznych i poetyckich, wykładów, wystaw i prelekcji.

▲	Otwarcie wystawy o św. Bracie Albercie w gmachu kurii. ▲ Otwarcie wystawy o św. Bracie Albercie w gmachu kurii.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Podczas Eucharystii w katedrze św. Mikołaja, inaugurującej cykl wydarzeń kulturalnych, przy ołtarzu wraz z bp. Piotrem Gregerem stanęli: ks. prał. Zbigniew Powada, kapelan KIK-u oraz ks. kan. Antoni Młoczek, proboszcz katedry. „Mszę” Hieronima Chamskiego wykonały połączone pod dyrekcją Tadeusza Czerniawskiego zespoły śpiewaków: Chór Katedralny i „Zew” z towarzyszeniem solistki Beaty Raszkiewicz i Ewy Bąk na organach. Zachęcając do skorzystania z bogatej oferty programowej Tygodnia bp Piotr Greger wskazywał na zasadnicze znaczenie kultury dla człowieka. – Kultura nie jest dodatkiem do życia. Ona nie stanowi żadnej dekoracji, ale daje odpowiedź na pytanie, jak człowiek ma się zachować w konkretnej życiowej sytuacji, zwłaszcza kiedy ta sytuacja jest dla niego zaskoczeniem.

Kultura jest naturalnym środowiskiem ludzkiego życia, a jego wartość i jakość jest pochodną kultury. Człowiek potrzebuje kultury – podkreślał bp Greger, przestrzegając przed brakiem kultury myślenia, który prowadzi człowieka do odwrócenia od Boga, do laicyzacji życia i postaw wrogich drugiemu człowiekowi. Przesłaniem 32. TKCh stały się słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ubogich zawsze macie u siebie” (12, 8). – W Roku św. Brata Alberta chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na jego świadectwo miłości dla najbiedniejszych – tłumaczyli organizatorzy, na czele z prezes KIK Elżbietą Kralczyńską i Piotrem Witkowskim, koordynatorem programu spotkań. – Stąd tematyka spotkań, prezentujących działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i ewangelickie inicjatywy charytatywne, wystawy o św. Bracie Albercie w sztuce, czy koncertu Gospel „Być dobrym jak chleb”. One wszystkie mają otwierać nasze oczy i serca na drugiego, zwłaszcza ubogiego człowieka...