Dzbany na 25. urodziny

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2017

publikacja 02.11.2017 00:00

Na co dzień niemal niezauważalnie pomagają najbardziej potrzebującym. Z oporami wchodzili na scenę Bielskiego Centrum Kultury. Ale to ich zasługą jest ćwierćwiecze działalności bielsko-żywieckiej Caritas.

▲	Laureaci trzeciej edycji nagrody Caritas – Dzbana św. Jana Kantego – na scenie BCK. ▲ Laureaci trzeciej edycji nagrody Caritas – Dzbana św. Jana Kantego – na scenie BCK.
Urszula Rogólska /Foto Gość

We wtorek 24 października diecezjalna Caritas świętowała 25-lecie pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. Z tej okazji członkowie parafialnych zespołów charytatywnych, młodzi ze szkolnych kół Caritas, duszpasterze, dobroczyńcy i przyjaciele Caritas spotkali się najpierw na Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, a następnie na gali w Bielskim Centrum Kultury. Podczas Mszy św. przy ołtarzu stanęli księża biskupi: Tadeusz Rakoczy, Roman Pindel i Piotr Greger, a także ks. Marcin Iżycki z Caritas Polska, poprzedni dyrektorzy Caritas diecezjalnej: ks. Kazimierz Malaga, ks. Józef Zajda, długoletni wicedyrektor ks. Ignacy Czader, obecny dyrektor ks. Robert Kasprowski oraz duszpasterze z całej diecezji.

W homilii biskup Tadeusz Rakoczy przedstawił pracę diecezjalnej Caritas i formy pomocy, jakie świadczy wobec najbardziej potrzebujących. Zachęcił do otwierania się na drugiego człowieka, a zarazem dziękczynienia Bogu za dobro, które dokonało się dzięki ludziom. Podczas gali w BCK ks. Marcin Iżycki wręczył Złote Medale Zasługi ks. Kazimierzowi Maladze, ks. Józefowi Zajdzie i ks. Ignacemu Czaderowi, a Brązowe Medale Zasługi – Ewie Jończyk i Anecie Orlance. Z kolei nagrody Dzbana św. Jana Kantego wręczyli bp Pindel i ks. Kasprowski. Symbolem nagród są glinianie statuetki wykonane według projektu Urszuli Kuś ze Skoczowa – niedowidzącej podopiecznej jednej ze świetlic terapeutycznych. Nawiązują do legendy o rozbitym dzbanie, z którego wylało się mleko, na nowo scalonym dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Od trzech lat kopie statuetki dla nagrodzonych wykonują uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w bielskim Teatrze Grodzkim. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: darczyńca, współpraca i świadectwo. W pierwszej odebrał ją Eugeniusz Jurecki z parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, w drugiej – Bielskie Koło Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta, a w trzeciej przyznano dwie równorzędne nagrody: Irenie Pasierbek z Aleksandrowic i zespołowi Caritas z parafii Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Galę zakończył owacyjnie oklaskiwany zespół Raz, Dwa, Trzy.