Puzderko arcybiskupa

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2017

publikacja 02.11.2017 00:00

Pokonały drogę z lwowskiego pałacu arcybiskupiego, przez prywatny dom w Bielsku-Białej, do Muzeum Diecezjalnego. Na jeden dzień cenna niespodzianka trafiła także do Wilamowic.

▲	Ks. dr Szymon Tracz pobłogosławił uczestników uroczystości relikwiami św. Józefa Bilczewskeigo i bł. Jakuba Strzemię. ▲ Ks. dr Szymon Tracz pobłogosławił uczestników uroczystości relikwiami św. Józefa Bilczewskeigo i bł. Jakuba Strzemię.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Kilka lat temu do ks. Grzegorza Klai, który pełnił obowiązki dyrektora Muzeum Diecezjalnego, przyszła kobieta trzymająca w ręku metalowe puzderko. Skrywało ono relikwie bł. Jakuba Strzemię – XIV-wiecznego arcybiskupa halickiego, doradcy królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. Puzderko, należące do arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego, przyniosła córka jego ochmistrzyni. W liturgiczne wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, 23 października, relikwie przywiózł do jego rodzinnych Wilamowic ks. dr Szymon Tracz – konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji. Przy ołtarzu stanęli wraz z ks. Traczem – ks. proboszcz Stanisław Morawa, jego poprzednik – ks. Michał Boguta, ks. infułat Władysław Fidelus, wilamowiczanin ks. Eugeniusz Nycz, a także liczni duszpasterze z sąsiednich parafii. W homilii ks. Tracz zwrócił uwagę, iż swoim życiem św. Józef Bilczewski pokazał, że prawdziwym zabezpieczeniem życia człowieka nie są dobra materialne, ale Boża opatrzność. Wskazał na trzy środki arcybiskupa, pomagające zdobyć miłość, którą można zabrać za próg śmierci do drugiego życia: współpracę z Bogiem, wybór duchowego przewodnika i wierność korzeniom tradycji swego pochodzenia. Dla abp. Bilczewskiego duchowym przewodnikiem był bł. Jakub Strzemię. – Zawsze miał przy sobie jego relikwie – mówił ks. Tracz. – Kiedy pracował u siebie, to puzderko spoczywało na jego biurku. Kiedy wyruszał z pałacu arcybiskupiego, otwierał puzderko i wyciągał drugie, w którym były (i są nadal) relikwie bł. Jakuba. Wkładał je do wewnętrznej kieszeni sutanny. Na zakończenie Mszy św. ks. Michał Boguta wspomniał dzień kanonizacji abp. Bilczewskiego sprzed 12 lat, a następnie wszyscy przeszli z relikwiami obu świętych pod pomnik św. Józefa Bilczewskiego na wilamowickim rynku. Tu odmówili litanię ku jego czci, złożyli kwiaty i uczcili relikwie.