Kardynał z Watykanu i perła z Rychwałdu

Urszula Rogólska

publikacja 23.07.2017 17:50

- Życzę wam, aby to sanktuarium, które zostaje ogłoszone bazyliką mniejszą, mogło być miejscem, z którego każdy człowiek wychodzi z radością z powodu doświadczenia czystości i piękna Ewangelii - mówił dziś w Rychwałdzie kard. Robert Sarah.

Pobłogosławienie tablicy upamiętniającej nadanie tytułu bazyliki w Rychwałdzie Pobłogosławienie tablicy upamiętniającej nadanie tytułu bazyliki w Rychwałdzie
Urszula Rogólska /Foto Gość

Kard. Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczyście ogłosił dziś rychwałdzki kościół św. Mikołaja, będący także sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Żywieckiej, bazyliką mniejszą. To druga świątynia w diecezji bielsko-żywieckiej wyniesiona do tej godności - po kościele Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej-Hałcnowie, który został ogłoszony bazyliką 2 lipca ub.r.

Uroczystość z udziałem biskupów: bielsko-żywieckiego Romana Pindla, jego poprzednika bp. Tadeusza Rakoczego, a także bp. Grzegorza Rysia z Krakowa, abp. seniora Damiana Zimonia z Katowic, prowincjała franciszkańskiego o. Mariana Gołąba OFMConv, kanclerza kurii kieleckiej ks. Adama Perza, o. Bogdana Kocańdy, kustosza i proboszcza w Rychwałdzie, oraz licznych duszpasterzy zakonnych i diecezjalnych (z ks. inf. Władysławem Fidelusem, który setki razy przyprowadzał do tego miejsca pielgrzymów z Żywca) rozpoczęła Msza św. sprawowana po łacinie.

Uroczysta liturgia przy ołtarzu polowym   Uroczysta liturgia przy ołtarzu polowym
Urszula Rogólska /Foto Gość

Witając dostojnego gościa z Watykanu i wszystkich przybyłych, a wśród nich parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, samorządowców, pielgrzymów i parafian, biskup bp Pindel, przypominając krótko historię miejsca, do którego od wieków przyciągał kult św. Mikołaja, a następnie łaskami słynący wizerunek Matki Bożej, podkreślił, że rychwałdzki kościół jest drugim sanktuarium w diecezji, ogłoszonym bazyliką. Następnie o. Kocańda odczytał watykański dekret w tej sprawie.

Rozpoczynając homilię, kard. Sarah mówił: - Tytuł bazyliki mniejszej, który Ojciec Święty zechciał udzielić temu sanktuarium, jest jasnym znakiem uznania jego szczególnego znaczenia dla głębokiego życia chrześcijańskiego, liturgicznego i pastoralnego, którym ten kościół zawsze się wyróżniał w całej diecezji. Z pewnością stał on się prawdziwą perłą całego regionu, zarówno pod względem artystycznym, jak i duchowym, dzięki czci, jaką Najświętsza Maryja Panna odbiera tu w cudownym obrazie Matki Bożej Rychwałdzkiej, a także dzięki wielkiemu kultowi św. Mikołaja, biskupa. Tytuł bazyliki mniejszej wyraża szczególną więź z Kościołem w Rzymie i z Ojcem Świętym. Od dzisiaj ta bazylika winna być w jeszcze większym stopniu widzialnym znakiem komunii z Kościołem w Rzymie, szczególnie w sposobie przeżywania świętej liturgii.

Kard. Robert Sarah i o. Jarosław Zachariasz   Kard. Robert Sarah i o. Jarosław Zachariasz
Urszula Rogólska /Foto Gość

Następnie tłumaczenie niemal całego tekstu homilii przeczytał o. Jarosław Zachariasz, poprzednik obecnego prowincjała o. Gołąba.

Kardynał zachęcał, by bazylika była miejscem formacji do przykładnego przeżywania świętej liturgii oraz do osobistego i głębokiego spotkania z Jezusem Chrystusem w sakramentach, przemieniającym życie, wzajemne relacje, rodziny i mentalność. - Cały lud Boży tej ziemi powinien być zatem wdzięczny Panu za tę szczególną więź, którą Ojciec Święty zechciał nawiązać z tym sanktuarium, nadając mu tytuł bazyliki mniejszej. My natomiast zostaliśmy wezwani, aby świętować nie tylko z powodu wyróżnienia nadanego temu świętemu miejscu, ale przede wszystkim dlatego, że to wyniesienie do godności bazyliki jest równocześnie zaproszeniem, by to miejsce stało się latarnią dla całej wspólnoty diecezjalnej i międzydiecezjalnej.

Prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przewodniczył uroczystościom w Rychwałdzie   Prefekt watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przewodniczył uroczystościom w Rychwałdzie
Urszula Rogólska /Foto Gość

Jak zaznaczył kardynał, chlubą sanktuarium powinien być obowiązek radykalnego życia Ewangelią i cnotami chrześcijańskimi. - Żyjąc Ewangelią, dochodzimy do kontemplacji oblicza Boga i do pełnego życia Bogiem, z Bogiem i w Bogu. Bez życia głęboko zakorzenionego w słowie Bożym i w Bogu człowiek gubi się w pokusach światowych, które proponuje mu współczesne społeczeństwo - mówił kardynał. - Bogactwa materialne i pieniądz wydają się bardziej atrakcyjne od Pana. Człowiek, mimo że kocha Boga, odsuwa Go na bok, wybierając pracę i trud na rzecz pieniądza. To nasze zgnuśniałe społeczeństwo, naznaczone zglobalizowaną dekadencją, bez wizji religijnej i moralnej, wpoiło w serce człowieka przekonanie, że szczęście ma swoje źródło w dobrach ziemskich, nieograniczonej wolności seksualnej, we władzy ekonomicznej i politycznej. Wszystkie kraje zachodnie przegłosowały nowe prawa dotyczące małżeństwa oraz życia, które sprzeciwiają się Bogu, wulgarnie z Niego szydząc. Powodem tego jest coraz większe koncentrowanie się na poszukiwaniu dóbr, bogactwa materialnego i władzy politycznej w złudnym przekonaniu, że im więcej się ma, tym można być szczęśliwszym.

Jak podkreślił kard Sarah, prawdziwe szczęście pochodzi tylko z miłości i z synowskiego posłuszeństwa Bogu: - Ktokolwiek sprzeciwia się Mu i obraża Go, zmierza w kierunku własnej katastrofy.

Nawiązując do liturgii słowa i przypowieści o królestwie niebieskim, kard. Sarah tłumaczył: - Chrystus rozlał w naszych sercach Ducha Świętego, który otwiera nas na pragnienie miłości, na pragnienie życia w pełni. Ale w tym samym czasie nieprzyjaciel zasiewa w nas zafałszowaną wizję naszej historii i naszego życia. Dlatego dziś Pan przychodzi jak dzielny wojownik, aby zbawić nas od złego i poprzez tę eucharystyczną celebrację, która stawia nas przed prawdą o nas samych i naszych rozproszeniach, zaprasza nas, abyśmy wrócili do Niego, ponieważ tylko w kontemplacji Jego miłości miłosiernej odnajdziemy to ziarno, które jest zasiewem królestwa niebieskiego, zapewniającego nam życie w obfitości.

Kardynał wyraził przekonanie, że bazylika jest uprzywilejowanym miejscem, gdzie wielu wiernych znajduje możliwość doświadczenia Bożego przebaczenia w sakramencie pojednania, i dodał: - Życzę wam, aby to sanktuarium Matki Bożej, które zostaje ogłoszone dziś bazyliką mniejszą, mogło być odpowiednim miejscem osobistego i intymnego spotkania z Bogiem, miejscem, z którego każdy człowiek wychodzi z radością z powodu doświadczenia czystości i piękna Ewangelii.

Kard. Robert Sarah pobłogosławił nową figurę św. Franciszka przy bazylice   Kard. Robert Sarah pobłogosławił nową figurę św. Franciszka przy bazylice
Urszula Rogólska /Foto Gość

Na zakończenie liturgii o. Gołąb dziękował kard. Sarahowi za przewodniczenie uroczystości. Przypomniał wydarzenia ostatnich lat związane są z tym miejscem - m.in. koronację obrazu i beatyfikację o. Michała Tomaszka pochodzącego z sąsiedniej Łękawicy. - Bóg wybrał Rychwałd i to wzgórze, aby było ziemią świętą, gdzie zamieszkała szczególna moc Boga. Ta moc promieniuje stąd na całą Żywiecczyznę i Polskę. Jest jak latarnia na brzegu morza, wskazując odpowiedni kierunek życia. To sanktuarium to rzeczywiście drogocenna perła tej słowiańskiej ziemi - mówił.

Po Mszy św., już w kroplach padającego deszczu, kard. Sarah pobłogosławił umieszczoną na ścianie bazyliki tablicę upamiętniającą nadanie jej nowego tytułu. Odsłonił ją zaś bp Pindel.

Kardynał poświęcił także stojący obok bramy sanktuarium pomnik św. Franciszka z Asyżu. Umieszczone na nim tablice przypominają o największych wydarzeniach ostatnich lat w dziejach tego miejsca - 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pani Rychwałdzkiej w 2015 roku, 70-leciu posługi franciszkanów w Rychwałdzie w roku 2016 i dzisiejszej uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej. Pomnik odsłonił o. Gołąb.

Pomnik św. Franciszka przypomina o ważnych wydarzeniach rychwałdzkiej świątyni w ciągu ostatnich lat   Pomnik św. Franciszka przypomina o ważnych wydarzeniach rychwałdzkiej świątyni w ciągu ostatnich lat
Urszula Rogólska /Foto Gość

Śpiewy podczas liturgii prowadził zespół Octava Ensemble z Krakowa, natomiast przed uroczystością pielgrzymów witała muzyczna "Góralska witacka" w wykonaniu dzieci i młodzieży, podopiecznych Fundacji Braci Golec.

Po uroczystości wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na przygotowany przez rychwałdzkich parafian poczęstunek i koncert orkiestry dętej. Można było także kupić wydany z okazji uroczystości ilustrowany przewodnik po sanktuarium oraz okolicznościowe znaczki i karty pocztowe.

Dopełnieniem świętowania będzie wieczorny (o 20.00) koncert Trio Appassionata z Rudy Śląskiej, które wykona utwory z różnych zakątków świata.