Tu się czyta!

Alina Świeży-Sobel Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 17/2017

publikacja 27.04.2017 00:00

Choć w ostatnich latach większość tygodników boryka się ze spadkiem liczby odbiorców, w naszych parafiach nakład „Gościa Niedzielnego” nie tylko nie spada, ale rośnie.

▲	Koncert uwielbienia hymnami ŚDM to jedno z wielu ciekawych parafialnych wydarzeń,  u św. Stanisława  w Andrychowie, które trafiły na łamy „Gościa”. ▲ Koncert uwielbienia hymnami ŚDM to jedno z wielu ciekawych parafialnych wydarzeń, u św. Stanisława w Andrychowie, które trafiły na łamy „Gościa”.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Nie ma wątpliwości, że poziom czytelnictwa to w znacznej mierze wynik wspólnych starań duszpasterzy i parafian. Dlatego wszystkim, którzy przyczyniają się, by „Gość” mógł wypełniać swoją misję, przy tym jubileuszowym podsumowaniu z całego serca dziękujemy. A w dowód wdzięczności wkroczymy po jubileuszu w kolejne 25-lecie z nową odsłoną rubryki „Panorama parafii”. Zaprezentujemy wspólnoty, ich duszpasterzy oraz najciekawsze inicjatywy, które dla innych mogą być inspiracją.

Nowe domy dla „Gościa”

Jeszcze parę lat temu w ręce mieszkańców najmniejszej wspólnoty parafialnej diecezji bielsko-żywieckiej, liczącej 180 wiernych parafii św. Marcina w Lesznej Górnej, w kościele trafiało pięć egzemplarzy „Gościa”. Dziś to średnio 20–25 „Gości” i kilka „Małych Gości” (w parafii mieszka… dwanaścioro dzieci). – Zaczęło się od tekstu „Komplet filiżanek” w „Gościu” z 2015 roku, o naszym przeżywaniu Wielkiego Postu. Wiadomo, że kiedy jest artykuł o parafii, to zainteresowanie tym numerem rośnie. Ale u nas nie skończyło się na jednorazowym wzroście – mówi ks. Mateusz Kierczak, proboszcz z Lesznej Górnej.