Jak się stąpa po fasolce i ligninie

mb

|

Gość Bielsko-Żywiecki 14/2017

publikacja 06.04.2017 00:00

Już przed Bajkowym Dworkiem w Chybiu powiewały tego dnia kolorowe skarpetki wycięte z papieru. W środku w skarpetkach nie do pary paradowali wszyscy.

Maluchy świętowały z radością. Maluchy świętowały z radością.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

W najmłodszej grupie siedząc w kręgu dzieci oglądały swoje kolorowe stopy i trwała wesoła rozmowa o tym, jakie są i czego potrzebują dzieci z zespołem Downa. W następnej sali dzieci kolorowe skarpetki zdejmowały, by poczuć, jak różnie chodzi się po okrągłych fasolkach, miękkiej ligninie czy kaszy. Za następnymi drzwiami trwała zabawa i tańce w kolorowych skarpetkach, a w kolejnej sali powstawały malowane i wyklejane kolorowe skarpetki. Ci z zerówki poznawali historię bohatera książeczki napisanej przez mamę dziecka z zespołem Downa. – Już od paru lat w naszym przedszkolu świętujemy ten dzień, który u nas nazywa się Dniem Kolorowej Skarpetki.

Odbywają się specjalne zajęcia tematyczne i przygotowaliśmy też ulotkę informacyjną. Chcemy tą akcją zwrócić uwagę na problemy, z jakimi muszą się borykać dzieci z dodatkowym chromosomem – tłumaczy Ksymena Grygierek, wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek. Inicjatywa należała do dyrektor Patrycji Mikołajec, która skutecznie własnym przykładem zachęca do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W Bajkowym Dworku, założonym 10 lat temu przez Danutę i Krzysztofa Pietroszków, świętuje się też dzień osób z autyzmem i uczy otwartości na wiele innych problemów. Kolorową akcję wspierają stowarzyszenia integracyjne, placówki pedagogiczne i władze gminne. – Zależy nam, aby jak najwięcej osób rozumiało problemy inności. To zadanie dla dorosłych, ale świetnie radzą sobie z nim też dzieci, które tak naturalnie uczą się akceptacji i nie mają żadnych problemów z tym, że ktoś zachowuje się inaczej. Dlatego tu każde dziecko czuje się dobrze – zapewnia Ksymena Grygierek.