O założycielu oazy

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 09/2017

publikacja 02.03.2017 00:00

Sympozjum „Wizja pastoralna ks. Franciszka Blachnickiego wczoraj i dziś” odbędzie się w czwartek 9 marca w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5.

▲	Ks. prałat Marcin Aleksy (z prawej) – pierwszy diecezjalny moderator Ruchu Światło–Życie, i ks. Przemysław Sawa ze Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, której korzenie sięgają ruchu oazowego. ▲ Ks. prałat Marcin Aleksy (z prawej) – pierwszy diecezjalny moderator Ruchu Światło–Życie, i ks. Przemysław Sawa ze Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody, której korzenie sięgają ruchu oazowego.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Spotkanie rozpoczną wystąpienia ks. Ryszarda Piętki – moderatora Ruchu Światło–Życie w diecezji bielsko-żywieckiej – oraz biskupa Romana Pindla. W pierwszej sesji pt. „Historia i teologia” wystąpią: bp Adam Wodarczyk, który przedstawi wykład: „Ks. F. Blachnicki – prorok naszych czasów”; ks. Przemysław Sawa, który powie o dziele ks. Blachnickiego w kontekście historii teologii i duchowości, oraz dr Aleksander Bańka z wykładem „Antropologiczne podstawy życia duchowego wg ks. F. Blachnickiego”. W sesji drugiej, „Życie Kościoła” (od 18.00), zaplanowano wykłady: ks. Bogdana Bieli: „Odnowa parafii wg ks. F. Blachnickiego”, ks. Marcina Loretza „Ruch Światło-Życie w dziele soborowej odnow y liturgii” i ks. Marka Sędka: „Ruch Światło–Życie wobec wyzwań XXI wieku”. Sympozjum zakończą wystąpienia ks. prałata Marcina Aleksego, który powie o 25-leciu Ruchu Światło–Życie na Podbeskidziu, i ks. Ryszarda Piętki, który przedstawi rzeczywistość wspólnoty dzisiaj. Sympozjum poprowadzi ks. dr Przemysław Sawa.