Cisza malucha

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 08/2017

publikacja 23.02.2017 00:00

Czy małe dziecko można zatrzymać na głębokiej modlitwie w milczeniu? Członkowie Wspólnoty Notre-Dame de Vie przekonywali w Bielsku-Białej, że jest to jak najbardziej możliwe.

▲	Uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem. ▲ Uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Wspólnota przygotowała w Bielsku-Białej sesję katechetyczną „Bliżej Boga – modlitwa dziecka”. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej „Skała”. Członkowie wspólnoty dzielili się z rodzicami, dziadkami i katechetami doświadczeniem prowadzenia małych dzieci do bliskiej relacji z Bogiem. – Środkiem do tego jest modlitwa, i to nie taka, kiedy człowiek jest aktywny i cały czas Panu Bogu coś mówi, ale modlitwa w ciszy, w której daje się Panu Bogu przemieniać – mówi Anna Stokłosa ze wspólnoty. – Wprowadzeniem do każdego spotkania jest fragment słowa Bożego. Dziecko potrafi trwać ciszy – na miarę swoich możliwości, kilka minut – kiedy jest czymś zainteresowane, kiedy na czymś się skupi. W tej nauce relacji pomagają przygotowane tekturowe figurki postaci z przeczytanego fragmentu słowa Bożego. Nie mają oczu – by dziecko łatwiej identyfikowało się z poszczególnymi osobami, a także dlatego, by poczuło, że spotkanie z Bogiem to też tajemnica…