Akcja Katolicka: Chcemy żyć Słowem Boga

Alina Świeży-Sobel

publikacja 15.01.2017 09:16

Członkowie i duszpasterze parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej zebrali się w Czańcu na spotkaniu opłatkowym.

Życzenia wszystkim przybyłym złożył prezes DIAK senator Andrzej Kamiński (pierwszy z lewej) Życzenia wszystkim przybyłym złożył prezes DIAK senator Andrzej Kamiński (pierwszy z lewej)
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w czanieckim kościele św. Bartłomieja, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr. Marka Studenskiego, wikariusza generalnego. Tu wszystkich kapłanów i wiernych powitał ks. kan. Wiesław Ostrowski, proboszcz w Czańcu.

W homilii ks. dr Studenski zachęcił do refleksji nad pytaniem, czy Pan Bóg może cierpieć, gdy cierpi człowiek. - Teologia odpowiada, że tak, ale cierpienie Boga jest inne niż człowieka. Bóg nie płacze i nie użala się nad nami, ale - na wzór ratownika - rusza na ratunek. Taką sytuację przeżywamy właśnie teraz, kiedy świętujemy Boże Narodzenie: Bóg posłał nam swojego Syna, aby wyciągnął nas z przepaści zła i grzechu. Akcja Katolicka, która opiera swoje działanie na trzech krokach: widzieć - oceniać - działać, naśladuje Pana Boga i widząc, co się dzieje w świecie, stara się działać. Ks. dr Marek Studenski zechęcił członków Akcji do szukania oparcia działania na Słowie Boga   Ks. dr Marek Studenski zechęcił członków Akcji do szukania oparcia działania na Słowie Boga
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Jak wskazywał ks. dr Studenski, istnieje jednak niebezpieczeństwo, że człowiek, obserwując, co się dzieje na świecie, może zareagować lękiem. - Dziś Kościół w czytaniach daje nam wspaniałą odpowiedź, jak radzić sobie z lękiem. Tą pomocą jest słowo Boże, a człowiek, który nim żyje, przestaje się bać - dodawał ks. Studenski, zaznaczając, że najlepszą formą realizacji założeń Akcji jest właśnie połączenie działania ze Słowem Boga.

- Chodzi o to, by patrzeć na świat okiem Boga i tak samo go oceniać, a wtedy będziemy również podejmować konkretne działania z mocą Boga - tłumaczył kaznodzieja. Ks. dr Marek Studenski wręczył dekrety i nominacje   Ks. dr Marek Studenski wręczył dekrety i nominacje
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Wraz z członkami AK modlili się m.in. diecezjalny asystent ks. prof. Tadeusz Borutka, prezes diecezjalnego zarządu Akcji senator Andrzej Kamiński, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, poseł Jacek Falfus, a także przedstawiciele władz samorządowych. Na zakończenie modlitwy wręczone zostały dekrety mianowania nowych prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.