Równolatka znad Olzy

aśs

|

Gość Bielsko-Żywiecki 33/2016

publikacja 11.08.2016 00:00

Tylko jedna z pięciu pielgrzymek z terenu naszej diecezji, razem wkraczających co roku 11 sierpnia do Częstochowy, ma tyle samo lat co główna grupa, pielgrzymująca z Hałcnowa. To pątnicy z Cieszyna.

◄	Ks. prał. Stefan Sputek z jubileuszową książką o cieszyńskim pielgrzymowaniu. ◄ Ks. prał. Stefan Sputek z jubileuszową książką o cieszyńskim pielgrzymowaniu.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Spośród wędrujących równolegle do Częstochowy grup pątniczych z naszej diecezji dwie są starsze niż hałcnowska pielgrzymka diecezjalna. Oświęcimska o 8, a andrychowska – o 5 lat. Najmłodsza jest 15. pielgrzymka dekanatu czechowickiego, choć parafialne pielgrzymowanie czechowickiej parafii św. Barbary do tego stażu dodaje jeszcze 9 lat. Uczestnicy cieszyńskiej pielgrzymki jubileuszowej na drogę otrzymali jak zawsze specjalne chusty, plakietki i identyfikatory, ale były też niespodzianki. Pierwszą okazała się „Modlitwa pielgrzyma”, ułożona z okazji srebrnego jubileuszu przez głównego przewodnika pielgrzymki, ks. prał. Stefana Sputka. Zawiera prośbę, by każdy krok oddawany był na chwałę Jezusa Chrystusa i sprawiał, że całe życie pielgrzyma będzie stawało się naśladownictwem Pana.

Obrazek z modlitwą na odwrocie przedstawia figurę Matki Bożej z Panem Jezusem. – To druga niespodzianka, bo z tym zdjęciem wiąże się tegoroczna pielgrzymkowa zagadka, by wskazać, gdzie po drodze mijamy tę właśnie figurę. Chcemy zachęcić pielgrzymów do zainteresowania kościołami, które odwiedzamy – tłumaczy ks. prał. Sputek. Darem i cenną pamiątką dla pątników będzie też wydana na 25-lecie publikacja „Witaj Panno nad Panny”. Jej redaktorki: Dorota Kania i Natalia Gabryś zebrały w niej wywiady ukazujące ludzi, przyjaźnie i niepowtarzalną atmosferę cieszyńskiego pielgrzymowania. Na kartach książki, bogato ilustrowanej zdjęciami, wypowiadają się pielgrzymi, sympatycy wspierający organizację pielgrzymki, gospodarze podejmujący pielgrzymów. Swoim wstępem i życzeniami dla pielgrzymów jubileuszową publikację opatrzył bp Roman Pindel. Ważnym uzupełnieniem są też zamieszone w ostatnim rozdziale statystyki i zestawienia pielgrzymkowego 25-lecia.