Hałcnów: Mamy bazylikę!

ks. Jacek Pędziwiatr, Urszula Rogólska

publikacja 02.07.2016 10:46

Kościół Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej-Hałcnowie znakiem jedności z papieżem. Nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore przewodniczył Mszy św., podczas której ogłoszono dekret papieski z tytułem dla świątyni.

Hałcnów: Mamy bazylikę! Bazylika hałcnowka - widok z ołtarza polowego. Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość

- Bóg wybrał to miejsce, by okazywać swoje miłosierdzie - stwierdził bp Roman Pindel, witając uczestników uroczystości podniesienia kościoła Nawiedzenia NMP do godności bazyliki mniejszej. To pierwszy w liczące blisko ćwierć wieku historii diecezji bielsko-żywieckiej kościół, w ten sposób uhonorowany.

Nagroda i zobowiązanie

- Nadanie tego tytułu ma za zadanie pogłębienie więzi kościoła z Ojcem Świętym - zauważył w okolicznościowym kazaniu abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski przewodniczył Mszy św., podczas której kościół Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej-Hałcnowie ogłoszony został bazyliką mniejszą.
- Przy okazji dzisiejszej uroczystości można mówić zarówno o zaszczytach, jak i o zobowiązaniach - kontynuował abp Migliore. - Ten tytuł mówi nie tyle o znamienitych wydarzeniach, jakie w tym kościele się dokonały, ale nade wszystko o obecności Jezusa i Maryi, która buduje żywą wspólnotę chrześcijańską tych, którzy tę świątynię odwiedzają, by doświadczoną tutaj miłość nieść potem dalej.

Oklaski i pieśń chwały

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Nuncjusz apostolski udziela Komunii św. Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość Szczególnie dwa elementy sobotniej liturgii zapadną w pamięć jej uczestnikom. Najpierw, na początku Mszy św., biskup pomocniczy Piotr Greger odczytał wydany pod koniec sierpnia ubiegłego roku papieski dekret, podnoszący kościół w Hałcnowie do rangi bazyliki. Po lekturze dokumentu plac kościelny, na którym zebrało się blisko dwa tysiące wiernych wypełniły najpierw gromkie brawa, a zaraz potem chóralny śpiew „Chwała na wysokości Bogu”. Drugim historycznym elementem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Wmurowano ją po prawej stronie głównej bramy do kościoła. Po Mszy św. abp Migliore poświęcił tablicę i dokonał jej symbolicznego odsłonięcia.

Mszę św. koncelebrowało - wraz z nuncjuszem oraz biskupami Romanem Pindlem, Piotrem Gregerem i Tadeuszem Rakoczym - ponad stu księży, pracujących w diecezji. Eucharystię poprzedziło czuwanie modlitewne, podczas którego wierni odmawiali różaniec, śpiewali pieśni Maryjne i pod przewodnictwem ks. Sławomira Zawady podjęli refleksję nad historią sanktuarium i wizerunku Hałcnowskiej Panienki. Słowo wdzięczności do uczestników uroczystości, do współpracowników i parafian skierował proboszcz hałcnowski ks. prałat Stanisław Morawa.

Dwa tysiące pielgrzymów

Hałcnów: Mamy bazylikę! Kustosz i proboszcz bazyliki ks. prałat Stanisław Morawa. Urszula Rogólska /Foto Gość Plac wokół sanktuarium zaczął zapełniać się wiernymi z samego rana. Sobotę 2 lipca wybrano na termin uroczystości nieprzypadkowo. Od blisko dwustu lat w tym dniu obchodzi się w Hałcnowie połączony z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa najważniejszy odpust ku czci Nawiedzenia NMP. Terminu obchodu nie zmieniono nawet po reformie kalendarza liturgicznego, która święto Nawiedzenia przeniosła na ostatni dzień maja. I tym razem, jeszcze przed zakończeniem Mszy św., przewodniczący jej abp Celestino Migliore odmówił specjalna formułę błogosławieństwa, które następnie kapłani przekazali najmłodszym i niewiastom przy nadziei.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele miejscowego samorządu. Okolicznościowy list do  uczestników święta skierowała premier Beata Szydło, pochodząca z nieodległego Przecieszyna. Życzyła w nim wzrostu wiary w sercach mieszkańców tak drogiej jej diecezji bielsko-żywieckiej. Na placu przy bazylice stanęła kompania honorowa 18 Bielskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego, poczty sztandarowe, kompania strażaków oraz orkiestra wojskowa. W liturgię włączyły się również schola i chór parafialny. Osobny sektor zajęły siostry zakonne. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły serafitki, które właśnie w Hałcnowie mają swój dom macierzysty. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwali funkcjonariusze policji, straży miejskiej, strażacy i wolontariusze. Na czas trwania uroczystości zamknięto dla ruchu kołowego ulicę bezpośrednio przylegającą do sanktuarium. W odwodzie znalazły się także służby sanitarne pogotowia ratunkowego i Maltańskiej Służby Medycznej. Na szczęście obyło się bez konieczności poważnych interwencji, choć upał dawał się pątnikom srodze we znaki. Niektórzy próbowali szukać ochłody w cieniu z rzadka rosnących na placu wokół bazyliki drzew, inni chowali się pod parasolami.

Pamiątki

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Figurę wyniesiono z kościoła na ołtarz polowy. Ks. Jacek Pędziwiatr Każdy z uczestników otrzymał książeczkę z tekstami liturgii oraz krótką informacją o bazylice i przywilejami, jakimi się cieszy. Pielgrzymów zainteresowały zwłaszcza dodatkowe możliwości uzyskania odpustu w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w rocznicę konsekracji bazyli, to jest 25 kwietnia, a także raz w roku w dowolnym dniu, wybranym przez każdego z wiernych osobiście. Księża uczestniczący w koncelebrze dostali pamiątkowe kapelusze oraz monografię dziejów parafii i sanktuarium. Nie lada gratką dla wiernych była możliwość zobaczenia figury z bliska. podobnie, jak trzy lata temu, z okazji dwudziestolecia koronacji, i tym razem Panienkę Hałcnowską wyniesiono z kościoła na ołtarz polowy. Specjalnie na tę okazję w pracownik państwa Juraszów w podżywieckiej Przybędzy wykonano nową suknię dla Madonny, haftowaną motywami znanymi ze stroju góralskiego, dodatkowo ozdobioną wotami, ofiarowanymi przez wiernych.

Poniżej można zapoznać się ze szczegółową relacją przebiegu hałcnowskiej uroczystości.

Warto również zapoznać się z relacją z Modlitewnego czuwania przed rozpoczęciem uroczystości TUTAJ.

12.35

W drodze powrotnej z ołtarza polowego do kościoła procesja liturgiczna zatrzymuje się przed główną bramą hałcnowskiego kościoła. Nuncjusz apostolski dokonuje uroczystego poświęcenia zainstalowanej tutaj pamiątkowej tablicy, informującej o tytule bazyliki mniejszej, jakim od dziś cieszy się ta świątynia. Figura Hałcnowskiej Panienki zostaje wniesiona na powrót do kościoła. Na swoje miejsce, w specjalnej gablocie w głównym ołtarzu, wróci w godzinach wieczornych.

12.30

Kończy się Msza św. Tradycją lipcowego odpustu hałcnowskiego 2 lipca jest błogosławieństwo dzieci oraz matek oczekujących potomstwa. Abp Migliore przed błogosławieństwem końcowym odmawia modlitwę nad dziećmi i matkami.

12.25

Proboszcz hałcnowski ks. prałat Stanisław Morawa dziękuje nuncjuszowi, biskupom i kapłanom za uroczystą Mszę św. Wyraża również wdzięczność swoim współpracownikom, władzom miasta Bielska-Białej oraz wszystkim parafianom za zaangażowanie w życie sanktuarium i parafii, którego uwieńczeniem jest nadanie tytułu bazyliki.

12.10

Rozpoczęła się Komunia św. Kilkudziesięciu księży w miejscach oznaczonych proporcami rozdaje Najświętszy Sakrament. Nuncjusz udziela Komunii św. przed ołtarzem polowym.

11.55

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult ofiarował dla bazyliki naczynia liturgiczne do udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami. Przedstawiciele parafii oraz związków i stowarzyszeń społecznych i religijnych, składają wraz z z pozostałymi wiernymi ofiary na rzecz sanktuarium, także na nową szatę dla Hałcnowskiej Panienki.

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Wierni szukają cienia pod parasolami Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość 11.50

Abp Migliore zauważył, że w ciągu zaledwie miesiąca aż dwukrotnie papież Franciszek okaże swoją więź z Kościołem bielsko-żywieckim. Pierwszą okazją do tego jest przeżywana właśnie uroczystość oficjalnego ogłoszenia jego dekretu o ustanowieniu w Hałcnowie bazyliki. Drugą - wizyta Ojca Świętego i jego modlitwa w byłym KL Auschwitz-Birkenau, który znajduje się w diecezji bielsko-żywieckiej.

Nuncjusz kończy kazanie inwokacją: "O Maryjo, módl się za nami". Po raz kolejny plac przy bazylice wypełniają gromkie oklaski. Uroczystościom towarzyszy piękna, słoneczna pogoda, jednak z każdą chwilą temperatura podnosi się. Na placu przy kościele trudno znaleźć cień. Wielu wiernych chroni się przed promieniami słońca, rozkładając kolorowe parasole. W ten sposób miejsce celebracji wydaje się jednym wielkim bukietem przyniesionym Matce Bożej.

11.40

Kościół w Hałcnowie jest pierwszym w diecezji, który uzyskał tytuł Bazyliki Mniejszej. Z tej okazji na uroczystość przyjechało ponad stu księży ze wszystkich zakątków diecezji. Poprzedzali oni figurę niesioną w procesji na ołtarz polowy. Figurę wyjmowano wcześniej z ołtarza na uroczystość koronacji w 1993 roku. Dwa lata później zawieziono ją na Kaplicówkę w Skoczowie, gdzie ozdabiała ołtarz polowy, na którym Eucharystię sprawował Jan Paweł II. W 2005 roku znów przywieziono ją tutaj na obchody dziesięciolecia papieskiej wizyty. Trzy lata temu wyniesiono ją na ołtarz polowy, przy którym świętowano dwudziestolecie koronacji.

W uroczystej Mszy św. udział biorą także diakoni oraz klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, pochodzący z diecezji bielsko-żywieckie, wraz ze swoimi przełożonymi, wychowawcami i wykładowcami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Ponad stu księży koncelebruje Mszę św. w Hałcnowie Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość 11.30

- Nadanie tego tytułu ma za zadanie pogłębienie więzi kościoła z Ojcem Świętym - mówi w okolicznościowym kazaniu abp Celestino Migliore. Wieńczy ono liturgię słowa Mszy św., podczas której kościół Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej-Hałcnowie ogłoszony został bazyliką mniejszą.

- Tutaj dokonywane są akty szczególnej czci Chrystusa, który żyje w Kościele - mówi nuncjusz apostolski. - Przy okazji dzisiejszej uroczystości można mówić zarówno o zaszczytach, jak i o zobowiązaniach. Ten tytuł mówi nie tyle o znamienitych wydarzeniach, jakie w tym kościele się dokonały, ale nade wszystko o obecności Jezusa i Maryi, która buduje żywą wspólnotę chrześcijańską tych, którzy tę świątynię odwiedzają, by doświadczoną tutaj miłość nieść potem dalej.

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Figurę hałcnowskiej Panienki wyniesiono w procesji na ołtarz polowy Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość 11.15

Rzęsiste oklaski są odpowiedzią wiernych na słowa dekretu papieża Franciszka, nadającemu kościołowi Nawiedzenia NMP w Hałcnowie tytuł bazyliki mniejszej. Tekst dekretu, wydanego 28 sierpnia ubiegłego roku, odczytał zebranym biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Gdy oklaski ucichły, zaintonowano śpiew hymnu "Chwała na wysokości Bogu".

Transmisję uroczystości prowadzi radio diecezjalne "Anioł Beskidów".

11.10

List do uczestników uroczystości skierowała premier Beata Szydło. Pismo odczytała minister Beata Kempa: "Pozostaję w przekonaniu, że dzisiejsza uroczystość umocni w wierze wszystkich wiernych tak bliskiej mojemu sercu diecezji bielsko-żywieckiej".

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Figura Hałcnowskiej Panienki Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość 11.00

- Bóg wybrał to miejsce, by okazywać swoje miłosierdzie - mówi bp Roman Pindel, witając uczestników uroczystości podniesienia kościoła Nawiedzenia NMP do godności bazyliki mniejszej. Rozpoczęła się Msza św., podczas której nastąpi ogłoszenie decyzji papieża Franciszka. Przewodniczy jej abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Przy ołtarzu stanęli także biskupi Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy. Jest przedstawiciel kurii kieleckiej, są przedstawiciele władz samorządowych. Biskup wita także policjantów, strażaków i żołnierzy.

10.50

Wraz z pielgrzymami do hałcnowskiego sanktuarium przyjechali także księża. - Mamy przygotowane 110 ornatów dla koncelebransów. Zostało jeszcze tylko kilka - mówi miejscowy proboszcz ks. prałat Stanisław Morawa.

Księża ubrani w szaty liturgiczne czekają już w zakrystii na rozpoczęcie Mszy św. Wśród nich jest także biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Pątniczki z Bulowic na placu przy sanktuarium Urszula Rogólska /Foto Gość 10.00

Rozpoczęło się czuwanie modlitewne przed Mszą św. Rozważania prowadzi ks. dr Sławomir Zawada. Wierni słuchają historii łaskami słynącej figury oraz sanktuarium, odmawiają Różaniec, śpiewają pieśni Maryjne. Oprawę muzyczną zapewnia orkiestra wojskowa.

9.50

Dojazd do sanktuarium jest bardzo dobrze zorganizowany. Mimo ograniczeń i zamknięcia niektórych ulic, samochody i autokary dojeżdżają na miejsce na bieżąco. Ruchem kierują policjanci, strażacy i wolontariusze.

Na placu wokół sanktuarium ustawiono 250 sześcioosobowych ławek. Księża zajmą miejsca w podcieniach specjalnie na tę okazję poszerzonego ołtarza polowego. Przy samym ołtarzu jest miejsce dla sióstr zakonnych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią serafitki, które w Hałcnowie mają swój dom macierzysty. Wśród zgromadzonych widać osoby w każdym wieku i całe rodziny. Spora część pielgrzymów przyjechała w strojach regionalnych.

Na placu przy hałcnowskim sanktuarium trwa modlitewne czuwanie przed uroczystością ogłoszenia tutejszego kościoła bazyliką mniejszą, która rozpocznie się Mszą św. o 11.00. Liturgii będzie przewodniczył abp Celestino Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce.

Hałcnów: Mamy bazylikę!   Ministranci z Wieprza koło Żywca wśród pątników, którzy przybywają do Hałcnowa Urszula Rogólska /Foto Gość Jednymi z pierwszych pielgrzymów, którzy przyjechali do sanktuarium są pątnicy z parafii św. Wojciecha w Bulowicach. - To wydarzenie historyczne! Musiałyśmy tu dziś być - mówią Barbara Nowakowska i Irena Bednarz. - Od kilkunastu lat przyjeżdżamy tu na comiesięczne czuwania w ostatnie piątki miesiąca. Do Jezusa przyciąga nas Matka Boża - przytula do swojego serca i zajmuje się wszystkimi sprawami,

- Parę miesięcy temu powierzałam Jej szczęśliwe rozwiązanie synowej. Dziś dziękuję za mojego miesięcznego wnuka - mówi wzruszona pani Irena.

- Bardzo chciałyśmy tu dziś być. Chodzimy na pielgrzymki na Jasną Górę, do Łagiewnik, które akurat stąd wyruszają. Przyjeżdżamy też tu co miesiąc na czuwania razem z nasza parafią z Bulowic. Raz się pojechało i chce się tu wracać. Każda z nas przywozi swoje intencje, a Maryja wysłuchuje… - mówią Klaudia Ochmanek, Ewa Dybał i Martyna Bogacz.