Redaktor wydania

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 16/2016

publikacja 14.04.2016 00:00

Głośną i autentycznie radosną manifestacją na cześć świętości życia ludzkiego stało się diecezjalne „Święto Życia”, które połączyło obchody liturgiczne z rodzinną integracją sportową (piszemy o nich na s. III) oraz koncertem w bielskiej hali pod Dębowcem (relacja obok).

Życiu i rodzinie służyło też przedsięwzięcie mam ze stowarzyszenia BuggyGym, które zorganizowały w Bielsku-Białej rodzinne, międzynarodowe wyścigi wózków dziecięcych (s. VIII). O innej pasji, która łączy życie ludzkie z… życiem pszczół, opowiada także ks. Marek Kręcioch, proboszcz w Kobiernicach, na tydzień przed wprowadzeniem do parafii relikwii św. Ambrożego (ss. IV–V).