Bronów: By ogień miłosierdzia płonął w nas

Alina Świeży-Sobel

publikacja 11.04.2016 16:10

W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bronowie wraz z parafianami i proboszczem ks. kan. Henrykiem Gruszką peregrynujące znaki Bożego Miłosierdzia powitał bp senior Tadeusz Rakoczy.

W uroczystym powitaniu peregrynującego obrazu Jezusa Miłosiernego w Bronowie uczestniczył bp Tadeusz Rakoczy W uroczystym powitaniu peregrynującego obrazu Jezusa Miłosiernego w Bronowie uczestniczył bp Tadeusz Rakoczy
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Towarzyszyli im w inauguracji doby miłosierdzia kapłani dekanatu czechowickiego - z dziekanem ks. prał. Andrzejem Raszką.

- Miłosierdzie Boże jest niewyczerpanym źródłem miłości, która wyrywa człowieka z mocy zła i wprowadza w świat Boga. W Swej nieskończonej miłości zechciałeś, o Panie, aby nasze czasy były w szczególny sposób naznaczone tajemnicą Twego Miłosierdzia. Ten odwieczny dar, którym obdarzyłeś wszystkie pokolenia, zajaśniał teraz nowym blaskiem.

Przez św. Faustynę przypomniałeś światu wielkość Twego Miłosierdzia i nauczyłeś nas jeszcze głębiej zanurzać się w Twej miłości. Przez życie i nauczanie, przez śmierć i kanonizację Jana Pawła II wezwałeś nas, abyśmy rozpalili w naszych sercach ogień miłosierdzia i odważnie nieśli go innym ludziom - mówił ks. kan. Gruszka.

Sakrament bierzmowania przyjeli przed obrazem Miłosiernego   Sakrament bierzmowania przyjeli przed obrazem Miłosiernego
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
- Pragniemy, Miłosierny Jezu, aby czas nawiedzenia, który rozpoczynamy, był czasem rozpalania zapału modlitewnego i apostolskiego w każdym z nas - by ten ogień, który płonie w Twoim sercu, rozprzestrzeniał się szeroko i przemieniał nasze codzienne życie.

Naucz nas być miłosiernymi wobec wszystkich, z którymi się spotykamy. Niech nie braknie nam miłosiernego słowa, a każdy z nas gorliwie spełnia czyny miłosiernej miłości i niech w naszej wspólnocie nigdy nie ustaje modlitwa, która wyprasza dla świata Twoje miłosierdzie - prosił w imieniu parafian ks. kan. Henryk Gruszka.

Miłosiernemu młodzież bierzmowana zawierzyła swoją drogę w dorosłe życie   Miłosiernemu młodzież bierzmowana zawierzyła swoją drogę w dorosłe życie
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
Podczas powitalnej Eucharystii bp Rakoczy udzielił grupie młodzież sakramentu bierzmowania, modląc się dla nich o odwagę dawania świadectwa wierności Chrystusowi we współczesnym świecie.

- Cieszę się, że razem z wami mogę przeżywać tajemnicę Bożego Miłosierdzia i w tej atmosferze szczególnej łaski udzielić młodym parafianom sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości - podkreślał bp Rakoczy w homilii.

- Wielbimy miłosierdzie Boga, które urzeczywistniło się we wcieleniu Syna Bożego, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Dziś mamy to szczęście, że gościmy cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Widzimy Delegacje parafian wniosły do świątyni relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia   Delegacje parafian wniosły do świątyni relikwie apostołów Bożego Miłosierdzia
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
zstępującego do nas Zmartwychwstałego... - mówił bp Rakoczy.

Jak przypominał, dzień nawiedzenia w parafii w Bronowie zbiegł się z tegorocznymi obchodami Dnia Świętości Życia, kiedy Kościół wskazuje na sens i wartość każdego ludzkiego życia, w każdym jego momencie i w każdej kondycji.

- Dziś dziękujemy Miłosiernemu Bogu za dar naszego istnienia, za naszych dobrych rodziców, którzy ten dar przyjęli i stanęli na jego straży - mówił bp Rakoczy, wskazując młodzieży na zadanie, jakim jest poszanowanie życia.

- Pamiętajcie, jak jest ono bezcenne - dodawał, przypominając, że wiele miejsca obronie wartości życia ludzkiego od chwili poczęcia przeznaczył w swoim papieskim nauczaniu św. Jan Paweł II, obecny w znaku peregrynujących z obrazem Bożego Miłosierdzia relikwii.

Po zakończeniu liturgii wierni rozpoczęli dobę miłosierdzia: adorację obrazu, podczas której uczcili też relikwie św. Jana Pawła II i  św. Faustyny.