Pójdziemy z rewizytą

ks. Jacek Pędziwiatr

publikacja 15.02.2016 12:14

Ruszyły zapisy na czwartą pielgrzymkę pieszą do Łagiewnik.

Pójdziemy z rewizytą Pielgrzymka do Łagiewnik pójdzie po raz czwarty ks. Jacek Pędziwiatr

Chętni do pokonania na przełomie kwietnia i maja na piechotę trasy z Bielska-Białej-Hałcnowa do Łagiewnik mogą zgłaszać się w wybranych miejscach oraz za pomocą strony internetowej.

Z decyzją trzeba jednak się pospieszyć, bo 3 kwietnia, a więc na cztery tygodnie przed rozpoczęciem pielgrzymki, lista uczestników zostanie zamknięta. Wiąże się to z koniecznością wcześniejszego przygotowania transportu bagażu, zorganizowania miejsc postoju i noclegu oraz urządzenia infrastruktury sanitarnej i porządkowej.

Na pielgrzymkę można zapisać się osobiście w następujących miejscach:

  • w Bielsku-Białej w księgarni św. Rity (na ul. Piastowskiej w pobliżu dworca PKS oraz w parafii Narodzenia NMP w Lipniku)
  • w Żywcu w parafii konkatedralnej (u ks. Jerzego Łukowicza)
  • w Cięcinie w parafii św. Katarzyny
  • w Andrychowie w parafii św. Macieja
  • w Oświęcimiu w parafii św. Maksymiliana
  • w Cieszynie w parafii św. Jerzego

Zapisy przyjmowane są także poprzez specjalną bramkę internetową. Tutaj także można pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy, z którym po wypełnieniu można się stawić w jednym z miejsc przyjmowania zapisów. Opłata za udział w pielgrzymce, służąca pokryciu kosztów wyposażenia pielgrzymów w identyfikatory i śpiewniki oraz zorganizowania służącej im infrastruktury sanitarno-transportowej, wynosi 50 zł. Zwolnione są z niej dzieci poniżej 10. roku życia. A doświadczenie ubiegłych lat uczy, że na szlak wyruszają całe rodziny, nawet z maleńkimi dziećmi w wózku. Przy zapisach można też zadeklarować chęć skorzystania z wynajętych autokarów w drodze powrotnej z Łagiewnik.

Pielgrzymkę promuje film, zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki:

Zaproszenie na IV Pieszą Pielgrzymkę do Łagiewnik
Irena Papla
Pielgrzymka wyruszy w sobotę 30 kwietnia o 12.00 z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej-Hałcnowie. Pątnicy pomaszerują w stronę Kęt, Witkowic, Nidku, Wieprza, Tomic, Wysokiej, Przytkowic, Radziszowa, Mogilan i Świątnik, by 3 maja stanąć najpierw w Centrum Jana Pawła II, a następnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wyjściu pielgrzymki z Hałcnowa towarzyszyć będą znaki Miłosierdzia peregrynujące w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej. Ich pobyt w Hałcnowie zaplanowano tak, by przy nich można było odprawić Mszę św. inaugurującą pielgrzymkę. Na czas pielgrzymki znaki pozostaną w kaplicy sióstr serafitek w Hałcnowie, by po jej zakończeniu wznowić wędrówkę w parafiach Podbeskidzia.

Organizację i przebieg pielgrzymki wspierają swoją modlitwą siostry: redemptorystki, córki Bożej Miłości, klaryski i siostry szkolne de Notre Dame. Pielgrzymka doczekała się także własnego hymnu:

Hymn pierwszej pieszej pielgrzymki do Łagiewnik
so3m4n
Piesza pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik jest pierwszą i jak dotąd jedyną pielgrzymką diecezjalną zmierzającą do Łagiewnik. Po raz pierwszy zorganizowano ją trzy lata temu. Jej głównym przewodnikiem jest ks. Mikołaj Szczygieł, a biuro pielgrzymki prowadzi Irena Papla. Z roku na rok przybywa uczestników. Podczas ostatniej pielgrzymki liczba jej uczestników zbliżyła się do półtora tysiąca. Tym razem, ze względu na Jubileusz Miłosierdzia oraz peregrynację znaków, organizatorzy spodziewają się nawet 2 tys. pątników.