Św. Stanisław w Andrychowie: Peregrynacja trwa!

Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

publikacja 13.02.2016 23:05

Doba miłosierdzia kontynuowana będzie podczas nawiedzenia obrazu w rodzinach. Podczas Mszy św. na powitanie peregrynującego obrazu bp Roman Pindel poświęcił 14 kopii tego wizerunku, które wędrować będą do kolejnych domów w całej parafii.

Delegacje parafian wniosły do świątyni obraz i relikwiarze Delegacje parafian wniosły do świątyni obraz i relikwiarze
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Na to spotkanie z Miłosiernym przygotowywali się starannie podczas Misji Świętych, które poprowadził o. Sławomir Zieliński ze Lwowa. Otwierali swoje serca, by owocnie przeżyć zbliżającą się dobę miłosierdzia.

Również dlatego oczekujący na przyjazd samochodu-kaplicy parafianie i księża dekanatu andrychowskiego, którzy wraz z bp. Romanem Pindlem i ks. kan. Janem Figurą stanęli na kościelnym dziedzińcu, nie zważali na gwałtowną śnieżycę, która towarzyszyła przybyciu znaków Bożego Miłosierdzia i w tej parafii.

Delegaci parafian uroczyście powitali i wnieśli relikwiarze oraz wizerunek Pana Jezusa Miłosiernego do świątyni, wypełnionej po brzegi przez tłumy wiernych.

- Panie Jezu, dziś, zebrani w tej świątyni pod przewodnictwem biskupa Romana, serdecznie witamy Cię w znakach Bożego Miłosierdzia: w obrazie, który poleciłeś namalować i w relikwiach św. Faustyny i św. Jana Pawła II - świadków Twojego miłosierdzia.

Ks. kan. Jan Figura okadza obraz i relikwiarze   Ks. kan. Jan Figura okadza obraz i relikwiarze
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
W Twoim spojrzeniu z tego obrazu: w Twoich oczach i pogodnym obliczu dostrzegamy dobroć, litość i łaskawość. Podnosisz rękę, by nam błogosławić i przebaczać nasze grzechy. Wskazujesz Swoje serce, z którego promieniuje miłość miłosierna do każdego z nas. Wychodzisz naprzeciw nas skromnie: boso, ale z wielkim darem: otwierasz nam drogę do nieba.

Jezu, przyjmujemy Cię do naszych serc, do naszych rodzin, do całego naszego życia - mówił w słowach powitania ks. kan. Jan Figura, proboszcz parafii św. Stanisława.

- Twojemu miłosierdziu powierzamy wszystkie sakramenty i całą naszą działalność Powitaniu peregrynujących Znaków Miłosierdzia przewodniczył bp Roman Pindel   Powitaniu peregrynujących Znaków Miłosierdzia przewodniczył bp Roman Pindel
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
duszpasterską. Oddajemy Ci serca parafian, te odnowione przez misje, wypełnione łaską, ufające Ci, oraz te, w których panuje jeszcze mrok i grzech. Uczyń nas miłosiernymi, byśmy umieli dostrzegać Twoją obecność we wszystkich ludziach - dodawał ks. kan. Figura, prosząc o umocnienie miłości w małżeństwach i rodzinach.

Chwile później słowa powitania w imieniu rodzin andrychowskiej parafii wygłosili małżonkowie.

- Nareszcie jesteś z nami: oczekiwany, wytęskniony i umiłowany. Nasze serca są pełne radości, że możemy dziś stanąć przed Twoim cudownym wizerunkiem - zapewniali Obraz Jezusa Miłosierrnego ucałowali: bp Pindel i ks. kan. Jan Figura   Obraz Jezusa Miłosierrnego ucałowali: bp Pindel i ks. kan. Jan Figura
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
małżonkowie w modlitwie uwielbienia...

W homilii bp Roman Pindel wskazywał, jak wyraźnie Bóg pragnie szczęścia człowieka.

- Obraz, który zawitał do waszej wspólnoty parafialnej, także przypomina o tym. Jest streszczeniem Ewangelii i tego zaangażowania Boga po stronie tych ludzi, którzy się pogubili. Ten obraz pokazuje Jezusa, który ma na sobie ślady cierpienia, męki i śmierci, rany na stopach i dłoniach. To równocześnie Jezus idący, żywy, wychodzący do nas.

Ten obraz mówi, że Bóg pozwolił, aby jego Syn stał się w pełni człowiekiem, żeby przyjął  w pełni ograniczenia, jakie ma człowiek, zdany na troskę matki, opiekę rodziców, jest zagrożony przez choroby, złych władców. Jak człowiek jest kuszony, doświadcza przyjaźni, ale też i zdrady,  doświadcza opuszczenia i fałszywego oskarżenia. Bóg w taki sposób pokazuje, jak bardzo chce przemówić do nas - dodawał bp Pindel.

- To wielkie wołanie Boga: "Uwierz, że Ja umarłem za ciebie. Uwierz, że zmartwychwstałem, żeby udowodnić, że zwycięstwo jest po naszej stronie: Mojej stronie i twojej - jeżeli się przyłączysz do Mnie. Nie ma grzechu, nie ma zniewolenia, nie ma mocy szatana, która byłaby nie do pokonania!" - kontynuował kaznodzieja, pokazując współczesne proroctwa, które potwierdzają to Boże orędzie: słowa św. Faustyny czy widzenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy, a także nauczanie św. Jana Pawła II - papieża Bożego Miłosierdzia.

Na zakończenie tej Eucharystii bp Pindel poświęcił 14 kopii obrazu Bożego Miłosierdzia, które po zakończeniu parafialnej doby miłosierdzia rozpoczną peregrynację do rodzin andrychowskiej parafii św. Stanisława.

- Dziękuję wszystkim, tak licznie zebranym w tej świątyni, za wasze świadectwo wiary i ufności w Boże Miłosierdzie - mówił ks. kan. Jan Figura, dziękując też ks. Wojciechowi Palowi za opracowanie modlitewnika, który będzie towarzyszył rodzinom podczas adoracji w kościele i peregrynacji obrazów w domach. Słowo wprowadzenia do tego modlitewnika, autorstwa biskupa Romana Pindla, zostało odczytane podczas przekazania obrazów peregrynujących do rodzin.

- Różnorakie są owoce peregrynacji. Wydaje się, że w waszej wspólnocie parafialnej takim trwałym znakiem przypominającym to wydarzenie i Rok Miłosierdzia będzie powstający tutaj Dom Księdza Seniora, w którym spracowani pasterze, kapłani z różnych parafii będą mogli tu mieszkać i posługiwać. To taki dobry znak, który będzie przypominał o tym, że Miłosierdzie Boże nie ominęło także waszej wspólnoty - mówił bp Pindel, tuż przed udzieleniem błogosławieństwa wiernym z andrychowskiej parafii św. Stanisława.