Proboszczowie w ratuszu

Alina Świeży-Sobel

publikacja 01.02.2016 08:12

Te spotkania bielskich księży i radnych są tradycją. Jak podkreśla prezydent Jacek Krywult, są okazją do rozmowy i wymiany spostrzeżeń dla osób, które na różne sposoby troszczą się o mieszkańców Bielska-Białej.

Prezydent Jacek Krywult w rozmowie z bp. Romanem Pindlem Prezydent Jacek Krywult w rozmowie z bp. Romanem Pindlem
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Radnych i przedstawicieli zarządu miasta oraz wszystkich kapłanów powitał Jarosław Kilmaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej. - Chcemy podsumować miniony rok, opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy i przedstawić plany na kolejny rok - mówił przewodniczący Klimaszewski. 

Na doroczne spotkanie przybyli biskupi: Roman Pindel, Piotr Greger, senior Tadeusz Rakoczy i senior Paweł Anweiler, a także duszpasterze z parafii Bielska-Białej i dekanatów bielskich.

O życiu i działaniach bielskiego samorządu mówił prezydent Jacek Krywult, który zaprezentował najważniejsze inicjatywy, podejmowane na rzecz mieszkańców. Omówił inwestycje i przedsięwzięcia realizowane obecnie, a także zaplanowane na najbliższy rok.

- Są wśród nich także te sprawy, którymi zajmujemy się nieustannie, jak choćby troska o szkoły i związane z tym wydatki na edukacje. W ubiegłym roku wydaliśmy na ten cel rekordową kwotę 324 mln złotych. Z tego 195 mln złotych pochodzi z przekazywanej subwencji oświatowej, a reszta czyli 129 mln zł z miejskiego budżetu - wyliczał prezydent Krywult.

Życzenia noworoczne złożyli zebranym: bp Roman Pindel, bp Paweł Anweiler i bp Tadeusz Rakoczy.