Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel


|

Gość Bielsko-Żywiecki 05/2016

publikacja 28.01.2016 00:00

Na Żywiecczyźnie nie ustaje radość z beatyfikacji urodzonego w Łękawicy bł. o. Michała Tomaszka.


Na ss. IV–V więcej o dziękczynieniu parafian z Trzebini, gdzie mieszkają jego bliscy i gdzie kiedyś służył jako kapłan. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan wspominamy ekumeniczne zaangażowanie ewangelickiego bp. Pawła Anweilera, kończącego już swoją posługę – na s. VII.