Biblijni maratończycy

ks. Jacek Pędziwiatr

publikacja 24.01.2016 14:54

Katolicy, ewangelicy, adwentyści i prawosławni czytali List do Rzymian. Czytali po polsku i po czesku, posługiwali się zwykłym tekstem i zapisem w systemie Braille'a. Przy mikrofonie stanęli policjant, strażak i goprowiec. Dwudziestu pięciu lektorów wzięło udział w Ekumenicznym Maratonie Biblijnym.

Biblijni maratończycy 25 lektorów przeczytało na głos List do Rzymian Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość

Publiczne czytanie Pisma Świętego już po raz ósmy zorganizowały wspólnie rozgłośnia diecezjalna „Anioł Beskidów” i Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej. Lekturę poprzedziło słowo ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla oraz zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Adriana Korczago. Biskupi pobłogosławili „chlebki pokoju” - niewielkie bochenki, które dyrektor książnicy Bogdan Kocurek wręczył wszystkim czytającym na pamiątkę ekumenicznego spotkania. Następnie obaj biskupi odczytali początkowe fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian. Ten fragment Nowego Testamentu wiąże się z 1050. rocznicą chrztu Polski, a więc przyjęcia wiary, która z ojczyzny Jezusa dotarła na nasze ziemie dzięki podwalinom Kościoła, jakie powstały dzięki działalności apostołów w Wiecznym Mieście.

Biblijni maratończycy   Duchowni i świeccy różnych wyznań w Książnicy Beskidzkiej Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość Po biskupach lekturę podjęli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kościelnych, dzieł miłosierdzia prowadzonych przez wspólnoty: katolicką, ewangelicką i adwentystów. Wśród lektorów była reprezentantka Cerkwi prawosławnej, przedstawiciele służ mundurowych, dyrektor jednej z zaprzyjaźnionych z książnicą bibliotek w Republice Czeskiej, a także czytający Braillem niewidomy czytelnik książnicy, reprezentujący tych, którzy korzystają z dźwiękowych zasobów biblioteki. Łącznie w sali konferencyjnej im. Zofii Kossak w Książnicy Beskidzkiej przed otwartą księgą słowa Bożego stanęło 25 lektorów.

Biblijni maratończycy   Pamiątkowe chlebki pokoju Ks. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość Publicznemu czytaniu Listu do Rzymian przysłuchiwało się kilkudziesięciu gości, uczniowie bielskich szkół oraz pracownicy książnicy. Słuchacze mogli na bieżąco śledzić czytane teksty, które wyświetlano na dużym ekranie. Maratonowi towarzyszyła wystawa biblijna. Zgromadzono na niej wyjątkowe, okolicznościowe i zabytkowe wydania Biblii.

Maratony Biblijne w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej mają już ponad siedmioletnią tradycję. Do tej pory podczas nich przeczytano w całości Ewangelię św. Łukasza i św. Marka, księgę Koheleta, fragmenty Księgi Rodzaju i Dziejów Apostolskich. W ubiegłym roku do wspólnego czytania Biblii zaproszono także przedstawicieli Gminy Żydowskiej. Wówczas Bielsko-Biała była miejscem obchodów Dnia Judaizmu. Maraton Biblijny odbywa się zawsze podczas Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zawsze uczestniczą w nich przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.