Rybarzowice odkrywają źródło swojej nadziei

Urszula Rogólska

publikacja 23.01.2016 23:30

- Świat i każdy z nas potrzebuje nadziei. W Łagiewnikach Jan Paweł II stwierdził, że poza Bożym Miłosierdziem nie ma dla ludzi żadnego innego źródła nadziei... - podkreślał w Rybarzowicach bp Tadeusz Rakoczy.

Parafianie z Rybarzowic z relikwiarzami Apostołów Miłosierdzia po przyjęciu relikwii przed kościołem Parafianie z Rybarzowic z relikwiarzami Apostołów Miłosierdzia po przyjęciu relikwii przed kościołem
Urszula Rogólska /Foto Gość

Do parafii Matki Bożej Pocieszenia, Znaki Miłosierdzia przyjechały z sąsiedniej parafii w Buczkowicach. W bramie kościoła powitały je wraz z biskupem Tadeuszem Rakoczym i proboszczem ks. Władysławem Urbańczykiem delegacje parafian, które wniosły do kościoła relikwie św Faustyny i św. Jana Pawła II, a także strażacy, którzy wzięli na ramiona obraz Jezusa Miłosiernego.

W kościele czekali już na nie mieszkańcy parafii - gospodynie w strojach ludowych i członkowie zespołu regionalnego "Rybarzowice" w tradycyjnych strojach rybarzowickich, stawili kolorowy szpaler środkiem kościoła.

Przytul nas i weź we władanie nasze serca

Po odczytaniu przez ks. dziekana Franciszka Kuligę słów z Ewangelii św. Jana o największej ofierze, jaką Bóg Miłosierny złożył na ratunek człowieka - śmierci Jego Syna na krzyżu, kopię cudownego obrazu łagiewnickiego przywitał ks. Władysław Urbańczyk:

Rybarzowiccy strażacy wnieśli do kościoła obraz Jezusa Miłosiernego   Rybarzowiccy strażacy wnieśli do kościoła obraz Jezusa Miłosiernego
Urszula Rogólska /Foto Gość
- Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że wszystko w naszym życiu jest darem. Wszystko jest miłosierdziem, dlatego z głębi serc wołamy witając Ciebie: Jezu ufamy Tobie. Ufamy Twemu sercu pełnemu miłości dla nas. Ufamy Twoim słowom pełnym serdecznej miłości, które mówisz dziś do nas wszystkich: "Chodźcie, zbliżcie się z ufnością, aby otrzymać dar miłosierdzia. Nie lękajcie się, nie wstydźcie się, Ojciec czeka na was, by wam przebaczyć, przyjąć was w swoim domu".

- Wpatrując się w Twoje miłosierne oblicze Jezu, widzimy zwycięstwo Bożego Miłosierdzia nad grzechem i wszystkimi jego konsekwencjami - kontynuował ksiądz proboszcz. - Rozpala się w nas nadzieja na lepsze życie, wolne od niewoli, uraz i lęków. Nie ma nic słodszego od Twego miłosierdzia. Przytul nas i weź we władanie nasze serca i sumienia, przemień i je, ale i całe nasze życie. Witając Twoich wielkich czcicieli: św. Faustynę i św. Jana Pawła II, prosimy ich: orędujcie za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen".

Od lewej: ks. kan. Władysław Urbańczyk, bp Tadeusz Rakoczy i ks. kan. Franciszek Kuliga   Od lewej: ks. kan. Władysław Urbańczyk, bp Tadeusz Rakoczy i ks. kan. Franciszek Kuliga
Urszula Rogólska /Foto Gość
Śladami Apostołów Bożego Miłosierdzia

- Dziękuję, że przyszliście tak licznie - bo usłyszeliście wezwanie Jezusa skierowane do św. Siostry Faustyny: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego”. Szliście śladami Apostołów Bożego Miłosierdzia, ucząc się od nich posłuszeństwa i odwagi w głoszeniu Miłosierdzia całemu światu - mówił biskup senior, dziękując także mieszkańcom Rybarzowic za inny wymiar ich wiary: udekorowane domy i oświetloną drogę, którą przejeżdżał samochód-kaplica.

Ksiądz biskup zaprosił także do refleksji nad przeczytaną Ewangelią z liturgii niedzielnej: prologiem Ewangelii św. Łukasza i fragmencie mówiącym o nauczaniu Jezusa w synagodze w Nazarecie: -- W czasach pełnych rozproszenia i nieuwagi, Ewangelia zachęca do odpowiedzi na pytanie czy potrafmy, czy chcemy słuchać. Zanim będziemy mogli mówić o Bogu i z Bogiem, trzeba Go wysłuchać.

Jak tłumaczył bp Rakoczy, słuchanie Słowa Bożego prowadzi do nawrócenia, którego potrzebuje każdy z nas.

Mieszkanki Rybarzowic przyszły w swoich tradycyjnych strojach   Mieszkanki Rybarzowic przyszły w swoich tradycyjnych strojach
Urszula Rogólska /Foto Gość
"Jestem Miłością i Miłosierdziem samym"

- Patrząc dziś na Jezusa Miłosiernego, słyszmy Jego słowa wypowiedziane do św. Siostry Faustyny: "Powiedz córko moja, że jestem Miłością i Miłosierdziem samym".

Za sprawą św. Faustyny i św. Jana Pawła II orędzie o Bożym Miłosierdziu, stało się znakiem nadziei dla całej ludzkości. - Świat i każdy z nas potrzebuje nadziei - dodał bp Rakoczy. - W Łagiewnikach Jan Paweł II stwierdził, że poza Bożym Miłosierdziem nie ma dla ludzi żadnego innego źródła nadziei. Z obrazem Jezusa Miłosiernego idźmy w nowe tysiąclecie w duchu nowej ewangelizacji. Idźmy śmiało bo Jezus jest z nami - ten krok na obrazie niech nam będzie znakiem: szczęśliwa to prawda dla ludzkości o miłosiernej miłości Boga. Oczywiście ważne jest to, abyśmy niosąc obraz Jezusa Miłosiernego, sami malowali go nade wszystko w sobie: w naszym życiu, na wszystkich życiowych drogach.

Na zakończenie uroczystości ks. Urbańczyk dziękował księdzu biskupowi za jego posługę w parafii podczas powitania Znaków Miłosierdzia, przypominając Jego wieloletnią służbę przy boku papieża Jana Pawła II.

W Rybarzowicach Znaki Miłosierdzia będą do niedzieli 24 stycznia. Stąd pojadą do ostatniej parafii dekanatu łodygowickiego w Wilkowicach.