Medyczny czwartek o chorobie i dobroci Boga

Alina Świeży-Sobel

publikacja 17.12.2015 12:33

W kolejnym duszpasterskim spotkaniu w ramach cyklu Medycznych Czwartków 17 grudnia z pracownikami służby zdrowia spotka się ks. dr hab. Damian Wąsek.

Ks. dr hab. Damian Wąsek Ks. dr hab. Damian Wąsek
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Jak zapowiada diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. Łukasz Jończy, podobnie jak w poprzednim miesiącu, czwartkowe spotkanie odbędzie się w gmachu kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej przy ulicy Żeromskiego 5. Rozpocznie się o 19.00 od Mszy Świętej, po której przewidziany jest wykład i dyskusja. - Na spotkanie duszpasterstwa serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników służby zdrowia - zaznacza ks. Jończy.

Wykładowcą będzie ks. dr hab. Damian Wąsek, który będzie mówić na temat: "Jak pogodzić istnienie choroby i cierpienia z dobrocią i wszechmocą Boga?".

Ks. dr hab. Damian Wąsek jest adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  kierownikiem sekcji teologii fundamentalnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego i autorem licznych publikacji książkowych i prasowych.

Urodził się w Gilowicach i jest kapłanem diecezji bielsko-żywieckiej.