Przed Bramą Miłosierdzia w Cieszynie

Alina Świeży-Sobel

dodane 17.12.2015 10:15

Przed wejściem do kościoła św. Marii Magdaleny wcześnie rano zebrało się wiele osób. Oczekiwali na uroczysty moment otwarcia drzwi świątyni, która w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia będzie miejscem Kościołem Jubileuszowym, miejscem udzielania szczególnych łask.

Cieszyńską Bramę Miłosierdzia otworzył bp Piotr Greger Cieszyńską Bramę Miłosierdzia otworzył bp Piotr Greger
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

W uroczystej procesji do oczekujących wiernych dołączyli kapłani dekanatu cieszyńskiego, z dziekanem ks. prał. Stefanem Sputkiem. Pod drzwiami świątyni rozpoczęła się modlitwa pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera.

Tutaj proboszcz parafii ks. kan. Jacek Gracz odczytał dekret bp. Romana Pindla, który ustanowił kościół św. Marii Magdaleny Bramą Miłosierdzia na czas trwania Roku Jubileuszowego - od 8 grudnia do 20 listopada 2016 r.

W dokumencie biskup Pindel przypomina, że nawiedzenie tego miejsca ma być pomocą dla wiernych w poszukiwaniu łaski Bożej i nawrócenia. Bp Pindel zachęca wszystkich wiernych do pielgrzymowania do Kościoła Jubileuszowego. To pielgrzymowanie jest szansą dla każdego, by uzyskać łaskę odpustu.

Dekret bp. Romanan Pindla odczytał ks. kan. Jacek Gracz   Dekret bp. Romanan Pindla odczytał ks. kan. Jacek Gracz
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
- Prosimy Boże, niech wierni, którzy będą przekraczać próg tego kościoła, zostaną przyjęci w Twojej obecności i doświadczą, Ojcze, Twojego Miłosierdzia - modlił się bp Greger tuż przed uroczystym otwarciem cieszyńskiej Bramy Miłosierdzia.

Chwilę później do jubileuszowego kościoła weszli pierwsi wierni. Nie zabrakło wśród nich licznych sióstr zakonnych...

Po modlitwie poświęcenia wody uczestnicy tej liturgii zostali pokropieni wodą święconą na znak odnowienia chrztu świętego. - To wspomnienie jest przywołaniem miłosierdzia i zbawienia, które otrzymaliśmy mocą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa - mówił bp Piotr Greger.

Jak przypominał w homilii bp Greger, w przeznaczonych na tę niedziele Adwentu czytaniach są słowa św. Pawła wzywającego do radości ze zbliżającego się spotkania z Panem. - To zachęta kierowana również pod naszym adresem: byśmy spokojnie spojrzeli na nasze codzienne trudne zmagania w kontekście osobistej paruzji każdego z nas. Pomimo wszelkich trudności, kłopotów, doświadczeń, czasem bólu i cierpienia, bądź człowiekiem radości, bo Pan jest blisko! - podkreślał bp Greger.

Modlitwa przed otwarciem Bramy Miłosierdzia w Cieszynie   Modlitwa przed otwarciem Bramy Miłosierdzia w Cieszynie
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
Zachęcając do korzystania z tej wyjątkowej łaski, jaką niesie Rok Jubileuszowy, bp Greger apelował, by czerpać z tego daru jak najobficiej.

- Odrzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo one nie przystoją temu, kto jest kochany przez Boga. Żyjmy radością spotkania z łaską Tego, który mocą miłosierdzia jest w stanie wszystko przemienić. I pomóżmy tym ludziom, może nawet tym, z którymi żyjemy pod jednym dachem, którzy nie mają odwagi ani nawet ochoty, by stanąć przed Bogiem Miłosiernym w całej prawdzie o sobie.

Kościół otwiera dziś Bramy Miłosierdzia po to, aby człowiek otworzył przed Bogiem bramę swojego serca. Otwarta Brama Miłosierdzia jest zaproszeniem do uczestnictwa w tej rzeczywistości, gdzie Miłosierdzie Boga, jest siłą przemieniającą wszystkie ludzkie słabości. Miłosierdzie Boga poradzi sobie z każdym ludzkim grzechem - podkreślał bp Greger.

Dziękując za dar otwarcia Bramy Miłosierdzia ks. kan. Jacek Gracz prosił o modlitwę, żeby te otwarte drzwi jubileuszowego kościoła w Cieszynie rzeczywiście były dla każdego człowieka znakiem otwartej Bramy Miłosierdzia Pana Boga. - Prosimy też o modlitwę, byśmy sami mieli takie otwarte serca i ręce, stając się znakiem Boga pełnego miłosierdzia - dodawał ks. kan. Gracz.