Przekrocz Bramę - Pan jest bliżej niż Święta

Urszula Rogólska

dodane 14.12.2015 13:34

- Radujcie się! Pan jest naprawdę jest blisko! Nie tylko w tajemnicy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nie tylko w znakach codziennie sprawowanej liturgii. Pan jest bliski przede wszystkim w bogactwie swojego miłosierdzia - usłyszeli mieszkańcy Żywca podczas otwarcia Bramy Miłosierdzia w konkatedrze Narodzenia NMP.

Otwarcie Bramy Miłosierdzia w żywieckiej konkatedrze Otwarcie Bramy Miłosierdzia w żywieckiej konkatedrze
Urszula Rogólska /Foto Gość

Brama Miłosierdzia, przygotowana w głównym wejściu konkatedry Narodzenia NMP była szóstą i ostatnią otwartą przez biskupów bielsko-żywieckich w III Niedzielę Adwentu - Niedzielę radości. Konkateda jest jednym z kościołów, ustanowionych dekretem biskupa Romana Pindla jubileuszowymi w diecezji bielsko-żywieckiej.

Otwarcie jubileuszowych drzwi poprzedziła modlitewna procesja żywczan do konkatedry z niedalekiego kościoła Świętego Krzyża. Przy Bramie Miłosierdzia wierni i ich duszpasterze - na czele z proboszczem parafii ks. infułatem Władysławem Fidelusem i ks. Stanisławem Koziełem, proboszczem parafii w. Floriana w Żywcu-Zabłociu - spotkali się z biskupem Piotrem Gregerem.

Jak przypomniał w kazaniu bp Gregor, jubileusz, to "rzeczywistość zdecydowanie głębsza aniżeli obchody roku poświęconego jakiejś tematyce” - jak choćby obchodzone w ubiegłych latach: Rok Kapłański, Wiary czy Rok św. Pawła.

Główne wejście do konkatedry żywieckiej jest Bramą Miłosierdzia na najbliższy rok   Główne wejście do konkatedry żywieckiej jest Bramą Miłosierdzia na najbliższy rok
Urszula Rogólska /Foto Gość
Tradycję uroczystych lat jubileuszowych, kiedy można było zyskać odpust zupełny, rozpoczął papież Bonifacy VIII, ogłaszając Rok Święty 22 lutego 1300 r. Papież chciał, by zwoływano Rok Święty co sto lat. Jednak stopniowo zmniejszano ten okres do 50 (jak w Starym Testamencie) i 33 lat (czas życia Chrystusa jako Boga i Człowieka na ziemi). Od 1475 r. lata jubileuszowe zaczęto ogłaszać co 25 lat, by każde pokolenie mogło przeżyć jubileusz choć raz.

Jubileuszu nie ogłoszono tylko raz - w 1800 r. Po śmierci papieża Piusa VI w sierpniu 1799 r. we francuskiej niewoli, nowy papież Pius VII został wybrany dopiero w marcu 1800 r., zaś do Rzymu mógł przybyć dopiero w lipcu tegoż roku.

W XX w. do zwykłych lat świętych doszły jeszcze jubileusze nadzwyczajne: w 1933 i 1983, zwołane z okazji 1900. i 1950. rocznicy odkupienia. W sumie dotychczas Rok Święty obchodzono 28 razy (ostatnio w 2000 r.), Jubileusz Miłosierdzia jest 29 takim wydarzeniem w historii Kościoła.

Obecny jubileusz, ogłoszony 8 grudnia jest ściśle związany z 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II. Jak mówił ksiądz biskup, choć nie jest to wydarzenie zbawcze, to jednak ogromnie ważne i znaczące w historii Kościoła. Ostatnim dokumentem zatwierdzonym podczas obrad soborowych 7 grudnia 1965 roku, była konstytucja „Gaudium et spes” (Radość i nadzieja), która doskonale wpisuje się w treść trzeciej niedzieli adwentu.

Bp Piotr Greger otwrzył Bramę Miłosierdzia w Żywcu   Bp Piotr Greger otwrzył Bramę Miłosierdzia w Żywcu
Urszula Rogólska /Foto Gość
- Prośmy dziś Boga, niech każdy dzień tego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będzie przeżywany w klimacie tej radości, o której mówi i do której wzywa św. Paweł: "Radujcie się! Pan naprawdę jest blisko! Nie tylko w tajemnicy zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nie tylko w znakach codziennie sprawowanej liturgii. Pan jest bliski przede wszystkim w bogactwie swojego miłosierdzia

Pozostałe Bramy Miłosierdzia znajdują się w następujących kościołach: św. Maksymiliana w Oświęcimiu, św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie i św. Macieja w Andrychowie.

Tagi: