Rodzicielska drużyna bez mundurów

Urszula Rogólska

publikacja 20.11.2015 11:31

Od trzech lat rodzice druhów podbeskidzkiego hufca Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej współfinansują poddawane pod ich opinię projekty harcerzy. Podsumowują go w listopadzie, przygotowując jednocześnie spotkanie patriotyczne.

Druhny i druhowie z ZHR łączą na swoich uroczystych spotkaniach pokolenia Druhny i druhowie z ZHR łączą na swoich uroczystych spotkaniach pokolenia
Urszula Rogólska /Foto Gość

Nie inaczej było w tym roku. Rodzice, harcerze i przyjaciele, którzy podzielają ważne dla nich wartości spotkali się razem na Obiedzie Patriotycznym w domu Agnieszki i Piotra Rozwadowskich, rodziców harcerki Hani Rozwadowskiej.

Pierwszy uroczysty obiad harcerzy odbył się w ubiegłym roku z okazji Święta Niepodległości w Wapienicy, w domu Ewy i Piotra Gliwickich, rodziców Jurka, który wciągnął rodziców w harcerski świat. Nie są harcerzami, ale to właśnie oni, wspólnie z innymi rodzicami założyli rodzicielski Krąg Dobroczynności, który wspiera harcerską codzienność

Świąteczne spotkanie to nie tylko posiłek. Na świątecznym spotkaniu relacjonują przebieg ich realizacji. Nie brakuje także prelekcji historycznej. W zeszłym roku historyk Krzysztof Chodorowski przedstawił wykład o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Była to też niespodzianka dla członków kręgu – Agnieszki i Piotra Rozwadowskich. To właśnie oni zaprosili gości w tym roku na Obiad Patriotyczny do swojego domu w podkrakowskim Hucisku, gdzie niedawno przeprowadzili się z Bielska-Białej.

Agnieszka i Piotr Rozwadowscy gościi w tym roku uczestników Obiadu Patriotycznego   Agnieszka i Piotr Rozwadowscy gościi w tym roku uczestników Obiadu Patriotycznego
Urszula Rogólska /Foto Gość
Harcerze i rodzice nie byli sami. – Potraktowaliśmy to wydarzenie jako okazję do poszerzenia środowiska ludzi, którzy widzą wartość w harcerstwie  którzy chcą je wspierać – dodaje Ewa Gliwicka.

Wśród gości byli więc m.in. Jan Dąbrowski powstaniec warszawski, prezes Oddziału Bielsko-Biała Światowego Związku Żołnierzy AK, Stanisław Biłka i Andrzej Sikora z Fundacji „Wiarus”, historyk Krzysztof Chodorowski i Przemysław Drabek wiceprzewodniczący bielskiej rady miejskiej, a także ks. Stanisław Joneczko.

Po raz trzeci rodzice i przyjaciele harcerzy z ZHR spotkali się razem na podsumowaniu harcerskich projektów realizowanych dzięki Kręgowi Dobroczynności   Po raz trzeci rodzice i przyjaciele harcerzy z ZHR spotkali się razem na podsumowaniu harcerskich projektów realizowanych dzięki Kręgowi Dobroczynności
Urszula Rogólska /Foto Gość
Spotkanie w domu Rozwadowskich rozpoczęła Msza św., po której K. Chodorowski przedstawił prelekcję na temat 90. rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Wspólne biesiadowanie przy stole stało się okazją do rozmów o pielęgnowaniu historii, tradycji i… wychowywaniu w tym duchu młodych. Ostatnim punktem świętowania były relacje harcerzy z realizacji projektów sfinansowanych przez Krąg Dobroczynności.

Błażej Nycz mówił o obozie harcerskim, w czasie którego harcerze poznawali tradycje rycerskie w Rzeczypospolitej, Jerzy Gliwicki o programie stypendialnym dla harcerzy potrzebujących finansowego wsparcia w kształceniu się, Krzysztof Wowra o warsztacie majsterkowicza dla hufca, Oskar Kopeć o harcerskim kanale na YouTube, Hania Rozwadowska o kajakowym spływie harcerek do Kośmina, miejsca urodzin Zofii Kossak, o której patronat stara się żeńska drużyna. Konrad Nycz opowiadał o orkiestrze marszowej i certyfikowanym szkoleniu z pierwszej pomocy, a Miłosz Czajkowski o Kreatywnym Starszoharcerskim Kręgu Artystycznym pod nazwą. KRESKA.

Ks. Stanisław Joneczko sprawował Mszę św. na spotkaniu patriotycznym ZHR   Ks. Stanisław Joneczko sprawował Mszę św. na spotkaniu patriotycznym ZHR
Urszula Rogólska /Foto Gość