Soblówka: na progu Drogi Światła

Alina Świeży-Sobel

publikacja 14.11.2015 09:41

Znaki Miłosierdzia witają wierni tej najbardziej wysuniętej na południe parafii naszej diecezji, z proboszczem ks. kan. Ryszardem Kubasiakiem na czele. Wraz z nimi w powitaniu uczestniczył bp Tadeusz Rakoczy.

Uroczyste wprowadzenie obrazu do świątyni w Soblówce Uroczyste wprowadzenie obrazu do świątyni w Soblówce
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

- W imieniu całej wspólnoty parafii Niepokalanego Serca NMP witamy Ciebie, Jezu Miłosierny, w znaku tego obrazu. Wita Cię wspólnota ludzi gór, ludzi wierzących. Prosimy Cię, Jezu, abyś nam pobłogosławił, abyś nas napełnił swoją miłością miłosierną. Spraw, Panie, abyśmy dostąpili łaski uzdrowienia na duszy i ciele, abyśmy dostąpili radości spotkania z Tobą - mówił ks. kan. Kubasiak, proboszcz parafii.

Jak dodał, parafianie ze szczególną radością witają też relikwie Apostołów Bożego Miłosierdzia - św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II.

- Witamy w miejscu szczególnie uświęconym obecnością Jana Pawła II. W pobliżu biegnie przecież różańcowa Droga Światła, która prowadzi na Rycerzową, gdzie chodził. Chcemy dzisiaj wraz z nim modlić się i wielbić Boga - mówił proboszcz. - Chcemy się modlić Powitanie peregrynujacych z obrazem Miłosierdzia Bożego relikwii   Powitanie peregrynujacych z obrazem Miłosierdzia Bożego relikwii
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
ze św. Faustyną, która jako zakonnica, pełna miłości, prostoty i wiary, wiernie przekazała, co mówił do niej Chrystus. Chcemy karmić się tymi słowami...

- Cieszę się, że mogę razem z wami przeżywać tę bogatą w łaski uroczystość i zanurzyć się w tajemnicę Boga Miłosiernego, dzięki któremu możemy zło zwyciężać dobrem i trwać wiernie na drodze do wiecznego zbawienia - mówił do parafian z Soblówki bp senior Rakoczy.

- Obrazowi towarzyszą relikwie dwojga świadków Miłosierdzia Bożego we współczesnym Kościele i świecie - św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II, tak mocno związanego z tą ziemią - zaznaczył bp Rakoczy.

- Niech nasze serca będą pełne wiary i miłości dla Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Niech pierwszym owocem naszego spotkania Bp Tadeusz Rakoczy i ks. kan. Ryszard Kubasiak podczas powitalnej Eucharystii   Bp Tadeusz Rakoczy i ks. kan. Ryszard Kubasiak podczas powitalnej Eucharystii
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
z obrazem Jezusa Miłosiernego będzie ponowne odkrycie bezcennego daru, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. W tym sakramencie każda i każdy może doświadczyć łaski Bożego miłosierdzia i odczuć bliskość Ojca, który pragnie obdarzyć nas - jak syna marnotrawnego - pocałunkiem przebaczenia. Niech owocem spotkania z Jezusem Miłosiernym będzie powrót do praktyki pierwszych piątków miesiąca, nabożeństw wynagradzających za grzechy osobiste i całej ludzkości. Niech Koronka do Bożego Miłosierdzia stanie się modlitwą wszystkich  - apelował bp Rakoczy.