Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 42/2015

publikacja 15.10.2015 00:00

Dziś w Kościele wspominamy św. Łukasza, patrona lekarzy. To święto służby zdrowia.

Wśród troszczących się o nie pracowników są też kapelani szpitalni, którzy zapewniają duchową opiekę i towarzyszą chorym w trudnych, a także w tych najtrudniejszych momentach. O nich więcej na ss. IV–V. Na s. VIII zapraszamy do lektury relacji o tym, jak katecheci stali się uczniami z Emaus, a dzieci i dorośli na Matysce s. dobrymi Polakami.