Doba Miłosierdzia

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 18.09.2015 21:02

Na blisko 24 godziny w każdym kościele przy ołtarzu stanie obraz "Jezu ufam Tobie". A wraz z Nim święci Jan Paweł II i siostra Faustyna w znaku relikwii.

Doba Miłosierdzia 3 maja w Łagiewnikach a teraz w swoich parafiach wierni uczczą relikwie św. Jana Pawła II. Jacek Pędziwiatr /Foto Gość

Po 17.00 obraz i relikwiarze przywiezie specjalny samochód - kaplicy. Po przywitaniu wizerunek zostanie wniesiony do kościoła w uroczystej procesji. Nawiedzenie rozpocznie Msza św., której z reguły przewodniczyć będzie któryś z biskupów. W wielu parafiach udzieli on także sakramentu bierzmowania przygotowanej wcześniej młodzieży.

Spotkanie przy ołtarzu
W tym samym dniu planowana jest jeszcze jedna Msza św. około 22.00. Mają ją odprawić księża pochodzący z danej parafii oraz ci, którzy w niej niegdyś pracowali. Następnego dni, prócz zwykłego porządku nabożeństw, program nawiedzenia przewiduje także Mszę św. dla seniorów i chorych w godzinach przedpołudniowych, nabożeństwo Koronki o godz. 15.00 oraz odprawioną tuż po nim Mszę św. pożegnalną, na zakończenie nawiedzenia, połączoną z uroczystym zawierzeniem parafii Miłosierdziu Bożemu. Pozostały czas przebywania obrazu i relikwii w parafii mają wypełnić nabożeństwa przygotowane przez wspólnoty i grupy parafian, także dzieci i młodzież oraz adoracja w ciszy. Nawiedzenie poprzedzą kilkudniowe rekolekcje albo przynajmniej triduum modlitewne.
− Szczególnym elementem przygotowana i trwania nawiedzenia jest posługa w konfesjonale − zaznacza dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej ks. Sebastian Rucki. − Nawiedzenie jest okazją do skorzystania z łaski Bożego Miłosierdzia.

Księga liturgiczna
Na potrzeby nawiedzenia Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotował specjalny Mszalik: księgę liturgiczną, która zawiera opis przebiegu uroczystości a także zaczerpnięte z Mszału Rzymskiego, za zgodą wydawnictwa „Pallotinum”, formularze i czytania Mszy św. o Miłosierdziu Bożych oraz o świętych Faustynie i Janie Pawle. We wstępie objaśniono także ceremonię przyjęcia obrazu i relikwii w parafii. Przyjazd samochodu - kaplicy do parafii oznajmiają dzwony. Proboszcz parafii przyjmuje z rąk kustosza najpierw relikwie: całuje je, podaje do ucałowania księdzu biskupowi, a następnie wybranym wcześniej parafianom, którzy wniosą je do kościoła. Obraz również wita pocałunkiem. Wizerunek i relikwie wnoszone są następnie do kościoła, a po umieszczeniu w pobliżu ołtarza dokonuje się ich okadzenia.

Transport i logistyka
Obraz i relikwie przewozić będzie specjalny samochód - kaplica.
− To mikrobus z zabudową, umożliwiającą transport obrazu w pozycji pionowej − wyjaśnia kustosz obrazu i relikwii na czas ich peregrynacji w diecezji ks. Roman Kanafek. − Dlatego samochód mierzy ponad trzy metry wysokości. Przy wyborze trasy dojazdu do kolejnych kościołów trzeba więc uważać na wiadukty, czy nawet nisko opuszczone gałęzie przydrożnych drzew.
Podświetlony obraz będzie widoczny przez przeszklone drzwi z tyłu samochodu. Z boku znajdują się schowki do bezpiecznego umieszczenia relikwii a także drążków służących przenoszeniu wizerunku.
Relikwiarze są dość ciężkie. Każdy waży blisko 10 kilogramów. W kościele mają być umieszczone na osobnym stoliku - taj, by wierni mieli swobodny dostęp do nich i mogli je w każdej chwili uczcić.
Obraz ma blisko 2,5 metra wysokości i 1,2 metra szerokości. Waży 110 kilogramów. Do wyjęcia go z samochodu i przeniesienia do kościoła potrzeba co najmniej czterech silnych mężczyzn. W kościele obraz stanie na specjalnym postumencie. Na potrzeby peregrynacji przygotowano dwie takie podstawy. Podczas gdy jedna z nich będzie służyć parafii nawiedzanej w danym dniu, drugą będzie już można przetransportować do parafii, w której nawiedzenie odbędzie się nazajutrz.

Owoce nawiedzenia
Obrazowi i relikwiom towarzyszyć będą dwie księgi.
− Pierwsza z nich, to Kronika Nawiedzenia − wyjaśnia ks. Roman Kanafek. − Księża proboszczowie na bieżąco opiszą w niej przygotowania i przebieg nawiedzenia w swojej parafii. Druga księga wystawiona będzie w każdym kościele, by wierni mogli wpisać w niej swoje świadectwa, podziękowania i prośby.
− Księgi będą trwałym świadectwem peregrynacji, ale mamy nadzieję, że w parafiach jej owocem będzie także ożywienie dzieł miłosierdzia, zwłaszcza w dziedzinie charytatywnej − dodaje ks. Sebastian Rucki.