Camino do Pana

aśs

|

Gość Bielsko-Żywiecki 21/2015

publikacja 21.05.2015 00:00

Zmarł nagle, 10 maja, podczas pieszej pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Wiadomość o jego śmierci nadeszła 11 maja.

W momencie zamknięcia  tego numeru „Gościa” nie znamy jeszcze daty pogrzebu. Wspomnienia przyjaciół i bliskich  śp. ks. Piotra na: bielsko.gosc.pl W momencie zamknięcia tego numeru „Gościa” nie znamy jeszcze daty pogrzebu. Wspomnienia przyjaciół i bliskich śp. ks. Piotra na: bielsko.gosc.pl
Urszula Rogólska

Świętej pamięci ks. kanonik Piotr Kocur urodził się 1 lutego 1954 r. w Czechowicach-Dziedzicach, w parafii św. Barbary. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1981 r. Jako wikariusz pracował m.in. w parafii św. Jadwigi w Rybniku i w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Od 1994 roku przez ponad 20 lat był proboszczem parafii MB Różańcowej w Skoczowie-Górnym Borze. Tu wraz z ludźmi budował życie wspólnoty parafialnej, która rozpoczynała dopiero swoje samodzielne istnienie. Był także budowniczym poświęconego w 2011 roku kościoła Matki Bożej Różańcowej oraz prekursorem szkół nowej ewangelizacji w naszej diecezji.

W 1996 r. zainicjował skoczowską parafialną Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Bogurodzicy, od 2012 roku noszącą nazwę Parafialna Grupa Modlitewno-Ewangelizacyjna św. Bogurodzicy. Często był gościem organizowanych w całej Polsce sympozjów, przestrzegając przed duchowymi zniewoleniami i zagrożeniami, m.in. ze strony okultyzmu. Ks. kanonik Piotr Kocur posługiwał także jako egzorcysta. Kilka miesięcy temu bp Roman Pindel mianował go proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Odszedł w wieku 61 lat, w 34. roku kapłaństwa. Camino – droga do grobu św. Jakuba, która jest pomocą w doskonaleniu duchowym i daje siły do lepszego dalszego życia, dla niego niespodziewanie okazała się drogą do Pana…