Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 20/2015

publikacja 14.05.2015 00:00

Za dziedzictwo, które swoim życiem i nauczaniem zostawił nam św. Jan Paweł II, dziękowali 3 maja pielgrzymi z naszej diecezji, modlący się w jego sanktuarium w Łagiewnikach.

Za kilka dni rozpoczniemy dziękczynienie z okazji 20. rocznicy papieskiej pielgrzymki do Skoczowa, Bielska-Białej i Żywca. To czas, by wrócić pamięcią do 22 maja 1995 r. i sięgnąć na nowo do ważnych słów o znaczeniu krzyża i sumienia w życiu chrześcijanina. O planowanych obchodach więcej na ss. IV–V.