Słowo żyje!

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 09/2015

publikacja 26.02.2015 00:00

– Pan Bóg dał mi poznać, że potrzeba mi wiary żywej, gorącej, takiej, która dla intelektu może wydawać się szalona. Przecież chodzi nie o to, by usta chwaliły Boga, ale by serce Go kochało – mówił kleryk Bartek po seminaryjnych rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Klerycy z ks. Przemysławem Sawą w czasie rekolekcji Klerycy z ks. Przemysławem Sawą w czasie rekolekcji
Ks. Piotr Wieczorek

Klerycy I i II roku z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji krakowskiej, którzy razem studiują w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, na początku Wielkiego Postu przeżywali swoje rekolekcje w ciszy. Na zaproszenie ks. Piotra Wieczorka, ojca duchownego seminarium, przez ten czas prowadził ich ks. dr Przemysław Sawa, dyrektor Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


– Nie teoria teologii, ale doświadczenie żywego Boga – przede wszystkim w Jego słowie, które ma moc, uzdrawia, przemienia, daje odpowiedź na pytania stawiane przeze mnie dzisiaj. To dla mnie istota tych rekolekcji – podkreśla kleryk Piotr.
Klerycy słuchali kerygmatu głoszonego z wykorzystaniem różnorakich metod i środków, uczyli się, jak składać świadectwo, dowiadywali się, jak modlić się spontanicznie. Rekolekcyjną ciszę przerywali w czasie spotkań, na których dzielili się tym, jak Pan Bóg przemawia do nich przez swoje słowo.