Redaktor wydania

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 07/2015

publikacja 12.02.2015 00:00

Na początku lat 90. XX wieku bielszczanie z Klubu Inteligencji Katolickiej byli pewni, że nowe czasy stawiają przed nimi nowe zadania.

Już nie walka o niezależną kulturę, ale działalność charytatywna, pomoc najsłabszym. Zamarzył się im dom stałego pobytu dla seniorów. Kiedy jednak w 1998 r. przejęli dawny ośrodek milicyjny przy ul. Grzybowej w Cygańskim Lesie, cel wydawał się im tak odległy, że niemal niemożliwy do zrealizowania. Nie poddawali się. Powstały więc najpierw: świetlica środowiskowa dla dzieci i dom dziennego pobytu dla osób starszych. Wreszcie w 2013 r. pierwsi seniorzy zamieszkali w domu stałego pobytu. O codzienności „Józefowa” przeczytają Państwo w tekście „Z motyką na słońce” (ss. IV–V).