Władza to służba

Alina Świeży-Sobel

publikacja 04.02.2015 11:53

Od tego przypomnienia rozpoczęło nowy rok swojej pracy diecezjalne duszpasterstwo parlamentarzystów i samorządowców. Jego nowym duszpasterzem mianowany został ks. dr Marek Studenski.

Bp Roman Pindel i ks. dr Marek Studenski podczas spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami Bp Roman Pindel i ks. dr Marek Studenski podczas spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Ks. dr Marek Studenski zaprosił przedstawicieli środowiska parlamentarzystów i samorządowców do wspólnej modlitwy. Witając ich na Mszy św. sprawowanej w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla, przypomniał słowa papieża Benedykta XVI o tym, że styl, w jaki Bóg jest Bogiem, zawstydza nasz styl bycia człowiekiem i dodawał: - Przychodzimy skonfrontować nasz styl bycia samorządowcami i parlamentarzystami ze stylem, jaki przyjął Bóg, który stał się Dzieckiem.

O powinnościach ludzi rządzących mówił też w homilii bp Pindel, który przytaczając przykłady z minionych epok wskazywał na aktualność problemów i refleksji na ten temat.  - Ważne jest, abyśmy z pomocą św. Tomasza uświadomili sobie, że to właściwe zarządzanie społecznością dokonuje się na trzech płaszczyznach. Idzie o postanowienie dobrego życia, o zachowanie tego życia i o jego zamianę na coraz lepsze - mówił bp Pindel, dodając, jak ważne jest przy tym rozróżnienie rozwoju technicznego czy ekonomicznego od rozwoju samego człowieka - mówił bp Pindel.

Po Eucharystii odbyło się też spotkanie w kurii, gdzie była okazja do złożenia życzeń.

- Życzymy naszemu pasterzowi, żeby był z nas dumny i by mógł o nas powiedzieć, że rozumiemy sprawowanie władzy na wszystkich możliwych szczeblach jako służbę innym, potrzebującym. Sobie życzymy, abyśmy tę władzę sprawowali w sposób odpowiedzialny, a w działaniu przekładali myślenie o godności człowieka na język praktyki - mówił w imieniu przybyłych parlamentarzystów Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej, dziękował za tę ważną dla samorządowców tuż po wyborach okazję do integracji. Podkreślał, że spotkanie odbywa się w gronie ludzi, którzy chcą służyć mieszkańcom naszego regionu i kierować się chrześcijańskimi wartościami.

Jak tłumaczył ks. Studenski, zadaniem duszpasterstwa będzie wsparcie duchowe tych osób, a także pomoc w sięganiu do nauczania społecznego Kościoła. Poza spotkaniami planowane są także rekolekcje oraz pielgrzymki.

Podczas następnego spotkania duszpasterstwa 14 kwietnia o 17.00 w kurii ks. dr Tomasz Jaklewicz, redaktor "Gościa Niedzielnego", omówi temat: „Polityk w mediach”. Pod koniec czerwca zaplanowane są rekolekcje zamknięte w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach.

- Chcemy otoczyć troską przede wszystkim wasze życie, jako ludzi przyznających się do wiary, żebyście podejmowali służbę wobec społeczeństwa jako powołanie i dzień po dniu znajdowali inspirację, by właściwie troszczyć się o tą społeczność, która jest wam powierzona - dodawał bp Pindel.