Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 49/2014

publikacja 04.12.2014 00:00

W czasie Adwentu przygotowujemy się na oczekiwane z taką radością narodziny Pana.

Czuwamy, oczyszczamy nasze serca i z większą wrażliwością patrzymy wokół siebie na potrzebujących pomocy bliźnich. Troszczymy się, żeby wszyscy mogli cieszyć się świętami Bożego Narodzenia. O tym, jak sprawa dzieł miłosierdzia skupiła wokół siostry Zofii uczniów ze Szkolnego Koła Caritas w bielskim liceum, piszemy na ss. IV–V. Na s. VIII więcej o chórzystach z Czechowic-Dziedzic, których śpiew łączy już 80 lat.