Redaktor wydania

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 48/2014

publikacja 27.11.2014 00:00

Jedni widoczni – na ulicach, w szkołach, przedszkolach, szpitalach.

Inni ukryci – za murami klasztorów, ale żyjący taką Bożą mocą, że jej skutki odczuwają wszyscy, którzy żyją na zewnątrz. To siostry, bracia i kapłani zakonni, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa i na co dzień żyją ślubami ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. 22 listopada w naszej diecezji rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego. To wyjątkowy czas dla nas wszystkich – nie tylko dla sióstr i zakonników. I z tej okazji zapraszamy też naszych czytelników do piór i klawiatur! Szczegóły na ss. IV–V.