Uświęcają świat - na medal

Urszula Rogólska

publikacja 24.11.2014 00:12

Krystyna i Waldemar Morawcowie z Bielska-Białej-Kamienicy zostali laureatami nagrody "Pro Consecratione Mundi", przyznawanej od 2006 r. przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

Krystyna i Waldemar Morawcowie odbierają medal Akcji Katolickiej z rąk Andrzeja Kamińskiego, prezesa AK, i Andrzeja Sikory -przewodniczącego kapituły tej nagrody Krystyna i Waldemar Morawcowie odbierają medal Akcji Katolickiej z rąk Andrzeja Kamińskiego, prezesa AK, i Andrzeja Sikory -przewodniczącego kapituły tej nagrody
Urszula Rogólska /Foto Gość

W uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członkowie obu wspólnot spotkali się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Mszy św., koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. W czasie homilii nawiązał on do przeczytanej Ewangelii wg św. Mateusza, która mówi o sądzie Syna Człowieczego na końcu czasów.

Ksiądz biskup tłumaczył, na czym polega panowanie i królowanie Jezusa Chrystusa. Ma On władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ale nie ogranicza go żadna ziemska rzeczywistość. Panowanie Jezusa objawia się w tych, którzy żyją pozostawionymi przez Niego zasadami. - Kto potrzebuje pomocy, powinien spotkać się z tymi, którzy wyznają zasady Jego królestwa - mówił bp Pindel, zachęcając do przyjęcia ich już dzisiaj.

Eucharystię poprzedziła sesja Diecezjalnego Instytutu AK, w czasie której ogłoszono nominowanych do medalu "Pro Consecratione Mundi" - "Za uświęcanie świata". Od 2006 roku bielsko-żywiecka Akcja Katolicka przyznaje go osobom, które przez swoją pracę zawodową i służbę publiczną mają odwagę dawać świadectwo wiary chrześcijańskiej i radykalizmu ewangelicznego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać parafialne oddziały AK, stowarzyszenia i ruchy oraz media katolickie. O przyznaniu nominacji i medalu decyduje kapituła nagrody, w skład której wchodzą: Andrzej Sikora (przewodniczący), ks. prof. Tadeusz Borutka, ks. Emil Dyrda, ks. Oskar Kuśka, Andrzej Kamiński, prezes DIAK, Michał Kliś, Elżbieta Kralczyńska, Piotr Moll, Stanisław Szwed i Katarzyna Wojtasik.

Czas i pieniądze dla ubogich

W tym roku przyznali oni medal Krystynie i Waldemarowi Morawcom, mieszkańcom Bielska-Białej-Kamienicy, którzy od 15 lat poświęcają swój czas i pieniądze na pomoc dla bezdomnych, organizują dla nich co tydzień gorący posiłek, co miesiąc - katechezy, a także pielgrzymki do sanktuariów; troszczą się o zapewnienie im pomocy lekarskiej, przygotowują zbiórki żywności i odzieży. Szerzą także kult Miłosierdzia Bożego na Słowacji - są współfundatorami obrazów Jezusa Miłosiernego w Liptowskim Mikulasu i Pribylinie.

Do nagrody byli także nominowani: Zbigniew Gebauer, członek zarządu bielskiego KIK-u zaangażowany w działalność ekumeniczną, Maria Liwczak, pedagog i prezes AK w parafii św. Elżbiety w Cieszynie, Tadeusz Szwajca, zasłużony członek AK w parafii Chrystusa Króla na bielskich Leszczynach, i Anna Żagan, emerytowana katechetka z Zebrzydowic.

Z bł. ks. Jerzym

Po wręczeniu medalu nagrody odebrali młodzi uczestnicy diecezjalnej edycji ogólnopolskiego konkursu: "Napisz bł. ks. Jerzemu Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz".

Prace oceniało jury w składzie: dr Magdalena Stach-Hejosz, ks. Piotr Bączek - diecezjalny asystent KSM, poseł Stanisław Szwed i Krzysztof Chodorowski. Nagrody ufundowali: europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Stanisław Szwed, Andrzej Madyda z NSZZ "Solidarność" i Andrzej Kamiński.

W kategorii szkół podstawowych nagrody otrzymały Anna Piątek i Wiktoria Pindel z Czechowic-Dziedzic; w grupie gimnazjalistów: Agnieszka Szostak z Czechowic-Dziedzic, Piotr Maciejowski z Bystrej i Martyna Kozok z Zebrzydowic. W najstarszej grupie - uczniów szkół ponadgimnazjalnych: Brygida Sekta, Klaudia Wojtas (obie z Bielska-Białej) i Bogumiła Celak z Andrychowa.

Brygida Sekta została zaproszona przez europarlamentarzystkę Jadwigę Wiśniewską na studyjny wyjazd do Brukseli.

Gościem diecezjalnego świętowania był ks. prof. Tomasz Kaczmarek, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego kapelana "Solidarności", który wygłosił wykład: "W służbie Narodu i Kościoła. Przesłanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 30 lat po męczeńskiej śmierci".

Podczas uroczystości wystąpił chór Akademii Techniczno-Humanistycznej pod kierownictwem dr. Jana Borowskiego.