Święci: zjawisko masowe

aśs, jmp

|

Gość Bielsko-Żywiecki 45/2014

publikacja 06.11.2014 00:00

Na cmentarzu przy ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej z wiernymi odwiedzającymi groby swoich bliskich modlił się bp Roman Pindel. I przypominał: – Oni, ale także i my jesteśmy zaproszeni, 
aby należeć do tych Wszystkich Świętych...

Bp Roman Pindel przewodniczył modlitwom na bielskim cmentarzu Bp Roman Pindel przewodniczył modlitwom na bielskim cmentarzu
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Przywołując biblijne opisy, bp Pindel wskazywał: – Święci u Boga to nie jest jakiś rzadki przypadek, ale raczej masowe zjawisko, przynajmniej u tych, którzy wierzą. Jezus mówi do tłumów, kiedy wypowiada błogosławieństwa – nie mówi tylko do wybranych, do dwunastu uczniów... Mówi do tłumów, ażeby żyły według tych słów...
Jak tłumaczył w homilii, nasza modlitwa i wspominanie naszych zmarłych stanowi przypomnienie o świętości: o tym, że jest wielu świętych, również wśród naszych bliskich zmarłych – i o tym, że także i my jesteśmy zaproszeni, by być świętymi. Mówiąc o tym powszechnym wezwaniu do świętości, bp Pindel dodawał, że wielokrotnie powtarzał nam o tym św. Jan Paweł II, wołając: „Świętymi bądźcie!”.

– Zachęcił nas, żeby marzyć i pragnąć być świętymi. Żaden papież nie ogłosił tylu świętych i błogosławionych, co on – podkreślał. – Ludzie święci to zbawieni na zawsze dzięki śmierci Chrystusa i dzięki swojej wierze, że odpuszczenie każdego grzechu jest w Jezusie Chrystusie… 
Wspomnieniu zmarłych – ofiar obozu zagłady KL Auschwitz – poświęcona była modlitwa, którą 2 listopada odmówiło kilkunastu kapłanów i dwustu wiernych zebranych na największym cmentarzysku naszej diecezji – w byłym obozie, przy Bloku Śmierci. Mszy św. przewodniczył dziekan oświęcimski ks. Krzysztof Straub, który zaapelował, by do modlitwy za zmarłych zebrani dołączyli także błaganie o pokój.
− Pamięć o zmarłych w tym miejscu pobudza nas do modlitwy o pokój w świecie i w naszych sercach − zaznaczył ks. Straub. − Bo każda nienawiść i wojna rodzi się najpierw w sercu człowieka.
Na zakończenie uczestnicy nabożeństwa weszli na przylegający do bloku 11 zamknięty plac i złożyli zapalone znicze przy Ścianie Śmierci, gdzie podczas funkcjonowania obozu rozstrzelano tysiące więźniów, głównie polskiej narodowości.