Młodzi organiści trzymają się Słowa

Urszula Rogólska

publikacja 24.09.2014 08:29

Słuchacze Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bielsku Białej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej rozpoczęli nowy rok szkolny.

Adepci śpiewu kościelnego popisywali się swoimi umiejętnościami podczas inauguracji roku szkolnego Adepci śpiewu kościelnego popisywali się swoimi umiejętnościami podczas inauguracji roku szkolnego
Urszula Rogólska /Foto Gość

Kiedy na Mszy św. jej uczestnicy niemal w komplecie tworzą kościelny chór, a jednocześnie akompaniują sobie przy organach, można być pewnym - to ludzie, którym zależy, by każda liturgia, każde nabożeństwo miały także godną oprawę muzyczną!

23 września, w dzień wspomnienia św. Ojca Pio, słuchacze Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bielsku Białej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej razem ze swoimi wykładowcami, nauczycielami i kolegami-absolwentami, uroczyście rozpoczęli swój kolejny rok nauki.

Najpierw spotkali się na Eucharystii, celebrowanej w kaplicy kurialnej pod przewodnictwem biskupa Piotra Gregera przez księży-wykładowców szkoły: ks. Sławomira Zawadę, ks. Roberta Samsela i ks. Krzysztofa Kurnika.

Kiedy ludzkie słowo zawodzi

Nawiązując do Ewangelii dnia i słów Jezusa: "Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je", ksiądz biskup poświęcił swoją homilię Słowu, podkreślając również, że inauguracja niemal zbiega się z rozpoczęciem Tygodnia z Ewangelią, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "W sieci Słowa". Podkreślił także, że do roli Bożego Słowa w życiu człowieka nawiązuje też zawołanie biskupa Romana Pindla: "Verbum Vitae continentes" - "Trzymajcie się mocno Słowa Życia".

- Żyjemy w czasach, kiedy doświadczamy kryzysu ludzkiego słowa - tego, które jest pisane, które jest mówione, które wyrażane jest w obrazie i również tego słowa, którego wyrazem czasem jest śpiew. Wiele jest dziś słowa pustego, słowa, które człowiek wypowiada, nie licząc się z konsekwencjami - mówił ksiądz biskup, dodając, że mamy dziś do czynienia z "ogromnie niebezpiecznym procesem dewaluacji słowa, jego klęski". A za kryzysem słowa idzie o wiele większy dramat - dramat człowieka. - Bo to jego się okłamuje, jemu nie mówi się prawdy - mówił bp Greger.

Kiedy ludzkie słowo zawodzi, jest inne słowo, któremu można bezgranicznie zaufać. To Słowo Boże.
- Historia Zbawienia, która się rozpoczęła u progu ludzkości i zmierza ku powtórnemu przyjściu Chrystusa, to historia Bożego Słowa - mówił biskup. - Boże Słowo, które ma moc stwarzania, to także Słowo, w którym objawia się sam Bóg, które objawia prawdę o tym, czego Pan Bóg oczekuje.

Słowo na co dzień

Ksiądz biskup zaprosił młodych słuchaczy do osobistej refleksji: - A propos waszego roku szkolnego - jest to także rok formacji własnego wnętrza, kiedy spotykacie się ze Słowem, które jest Boże - również poza zajęciami. Jaką rolę odrywa Słowo w moim codziennym życiu? Na ile ono jest inspiracją do mojego działania?

Przypominając dwa ewangeliczne obrazy - przypowieść o siewcy i wspomniany fragment Ewangelii dnia, biskup Greger mówił o nowym wymiarze rodziny, jaki nakreślił Jezus - do Jego rodziny należą ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A wszystkim zadedykował słowa św. Piotra: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz Słowa życia wiecznego".

Inaugurację kontynuowano w auli Instytutu Teologicznego. Tu reprezentanci poszczególnych klas dali popisy swoich umiejętności - gry na organach, śpiewu solowego i chóralnego.

Spotkanie było także okazją do podziękowań ks. Sławomira Zawady, dyrektora DSO, dla dr Agaty Adamczyk za jej dziesięcioletni wkład pracy w działalność organizacyjną studium i oddaną pracę pedagogiczną ze słuchaczami.

Dyplomy odebrali słuchacze, którzy ukończyli Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej: Krzysztof Kolasa, Mateusz Mikołajczyk, Łukasz Mikołajek i Małgorzata Waliczek.

Z kolei sześciorgu nowym słuchaczom DSO i ośmiorgu DSMK bp Piotr Greger i Urszula Jasiecka-Bury, wicedyrektor szkoły, wręczyli indeksy szkoły.