Finalistki z Żywca i Kęt

Alina Świeży-Sobel

publikacja 05.06.2014 13:04

W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w całym kraju wzięło udział blisko 30 tys. uczniów. W Niepokalanowie spotkali się najlepsi reprezentanci wszystkich diecezji.

Do Niepokalanowa pojechały najlepsze uczestniczki diecezjalnego etapu konkursu Do Niepokalanowa pojechały najlepsze uczestniczki diecezjalnego etapu konkursu
Alina Świeży-Sobel /GN

- Cieszymy się z dobrych wyników testu, bo one świadczą, że młodzież naprawdę poznała Pismo Święte – mówił ks. Sławomir Szczotka, szef diecezjalnego jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Spośród blisko 350 uczestników eliminacji szkolnych 68 osób zakwalifikowało się do diecezjalnego etapu, który odbył się w bielskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Testy wiedzy ze znajomości 1 i 2 Księgi Królewskiej oraz Ewangelii św. Marka nie były łatwe, ale młodzi bibliści nie mieli problemu z ich rozwiązaniem.

Najlepsze okazały się: Lucyna Gołuch i  Dorota Gołuch z Żywca oraz Agata Gałosz z Kęt. One też wzięły udział w ogólnopolskim finale w Niepokalanowie. Tam, konkurując z blisko 120 osobami, wykazały się bardzo dobrą wiedzą i przygotowaniem.

Siostry Lucyna i Dorota Gołuch, nad których przygotowaniem czuwał ks. Szczotka, zajęły 8 i 9 miejsce, zdobywając odpowiednio 87 i 86 punktów. Tylko 6 punktów mniej zdobyła Agata Gałosz.

- Miejsca i punkty na pewno są ważne, bo w tym konkursie otwierają one przed laureatami możliwość zdobycia indeksu wyższej uczelni, ale konkurs ma przede wszystkim przybliżyć młodzież do tego, by żyli Słowem Bożym, bo bez znajomości Pisma Świętego nie poznają Chrystusa - nie ma wątpliwości Stanisław Ciupka, przewodniczący bielskiego oddziału „Civitas Christiana”, stowarzyszenia, które jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Jak przypomina, w Bielsku-Białej zainicjował je nieżyjący już Tadeusz Regiewicz.

Organizowany od 18 lat Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej należy do najważniejszych projektów i zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Jego celem jest zachęta młodych do lektury Pisma Świętego i uczynienie z Biblii Księgi Życia. Co roku zadaniem uczestników konkursu jest zgłębienie jednej z ksiąg Starego i jednej - Nowego Testamentu.