Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 23/2014

publikacja 05.06.2014 00:00

W ostatnich dniach maja towarzyszyła nam częściej niż zwykle refleksja na temat kapłaństwa.

O naturze kapłańskiego powołania i jego dobrym wypełnianiu mówił bp Roman Pindel, gdy w bielskiej katedrze wyświęcał pierwszych w swej biskupiej posłudze kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej. Z kolei bp Piotr Greger, który wraz z księżmi swego rocznika święceń dziękował za 25 lat kapłaństwa, mówił o tych cechach, jakich dziś świat oczekuje od kapłanów. O doświadczonych i o najmłodszych księżach piszemy więcej na ss. IV–V, a na następnej stronie wspominamy postać wspaniałego kapłana: śp. ks. kan. Karola Tomali.