Koronacja w Przyłękowie coraz bliżej

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 13.05.2014 08:18

Kapłani i wierni wyniosą figurę Matki Bożej na łąkę, 700 metrów od kościoła. Sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Przyłękowie jest bowiem tak małe, że nie pomieści nawet części księży, którzy wybierają się na koronację.

Koronacja w Przyłękowie coraz bliżej Skronie Jezusa i Maryi ozdobią dziś biskupie korony. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

Termin uroczystości znany jest od pół roku. Ale w niedzielę Dobrego Pasterza bp Roman Pindel wystosował do diecezjan zaproszenie, które odczytano we wszystkich kościołach.

W sobotę 24 maja, we wspomnienie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, już o 13.00 figura zostanie przeniesiona z sanktuarium na położoną nieco niżej łąkę, gdzie będzie przygotowany ołtarz polowy oraz miejsce dla tysięcy spodziewanych pielgrzymów. Mszę św., która rozpocznie się o 15.00 poprzedzi czuwanie modlitewne.

Przyłękowska Madonna dołączy do elitarnego grona ukoronowanych wizerunków. Zwyczaj ten, nawiązujący do tajemnicy Maryi-Bożej Rodzicielki i Królowej Nieba i Ziemi, pojawił się w tej formie w tradycji Kościoła - o czym przypomina w zaproszeniu ordynariusz bielsko-żywiecki - w XVI wieku.

W naszej diecezji mamy dwa obrazy uwieńczone papieskimi koronami: w Rychwałdzie i w Szczyrku na Górce oraz jedną taką figurę: Pietę w Hałcnowie. Przyłękowski wizerunek będzie pierwszym w diecezji, ozdobionym koronami biskupimi. Jest to równoznaczne z uznaniem tego sanktuarium za miejsce kultu o randze diecezjalnej.

Podobnym przywilejem, nadanym osobnym dekretem biskupim, cieszą się także sanktuaria Pani Kazimierzowskiej w Rajczy i NMP Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu (także placówka salezjańska), w których wizerunki Maryjne nie są jednak koronowane. Lokalnym kultem wiernych cieszy się ponadto co najmniej kilkanaście wizerunków Maryjnych we wszystkich regionach diecezji.

Historia przyłękowskiego sanktuarium sięga ostatniego dwudziestolecia XIX wieku. Wówczas to na niewielkiej polanie „Nad Dołkiem” Matka Boska przyśniła się Wojciechowi Stefce, strapionemu tajemniczą chorobą ukochanej córki. W miejscu wskazanym przez Madonnę natrafił na źródełko, z którego woda przywróciła zdrowie Stefkównie.

Właściwości lecznicze źródła okazały się skuteczne także dla wielu dotkniętych cierpieniem, którzy z ufnością zaczęli przybywać „Nad Dołek”, by się modlić. Wkrótce rozpoczęto budowę kaplicy, do której 102 lata temu zakupiono figurę Madonny z berłem i Dzieciątkiem na ręku, wzorowaną na turyńskim wizerunku Wspomożycielki Wiernych.

Przyłęków był wówczas częścią parafii w Żywcu. Zakup okazał się proroczy, gdyż 60 lat temu do Przyłękowa sprowadzono księży salezjanów, apostołów kultu wspomożycielki wiernych. Niespełna 30 lat temu powstała tutaj samodzielna parafia.

Przyłęków przyciąga pątników pięknem swojego położenia. Do sanktuarium prowadzi kilometrowy szlak - asfaltowy, choć bardzo stromy - z którego rozciąga się widok na Kotlinę Żywiecką. Wzdłuż rozmieszczono stacje Drogi Krzyżowej.

Szczególnym powodzeniem cieszą się nabożeństwa ku czci Wspomożycielki Wiernych odprawiane w przyłękowskim sanktuarium 24 dnia każdego miesiąca od kwietnia do września, zawsze o 18.00.

Tegorocznym spotkaniom modlitewnym towarzyszyć będzie modlitwa w intencjach koronacji, biskupa Romana Pindla i pozostałych pasterzy diecezji, o nowe powołania do służby w kościele oraz za dobrodziejów sanktuarium i przybywających tu pielgrzymów.

Sanktuarium w Przyłękowie nie jest jedynym, nad którym pieczę sprawują księża salezjanie. Pod ich opieką jest także sanktuarium w Szczyrku na Górce, z kopią obrazu jasnogórskiego ozdobioną koronami papieskimi oraz diecezjalnym sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu.

ZAPROSZENIE BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
NA KORONACJĘ FIGURY MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH
W PRZYŁĘKOWIE


Drodzy Bracia i Siostry,

odczytana dziś Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, Dobrego Pasterza, który mówi, że jest Bramą dla owiec. W ten sposób wyraża ważną prawdę, że przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy zbawienia, a przez nasz chrzest – jak przez bramę – wchodzimy do wspólnoty Kościoła. Trwając zaś we wspólnocie Kościoła doświadczamy codziennej troski i miłości Dobrego Pasterza.

Słowa z dzisiejszej Ewangelii Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony (J 10, 9) Jezus odnosi do siebie. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa także Maryja nazywana jest „Bramą”. Najpierw z tego powodu, że to przez Nią – jak przez bramę – Syn Boży przyszedł na świat, a z Nim zbawienie dla ludzkości. Równocześnie przez Jej Boże macierzyństwo, udział w zbawczym dziele Chrystusa i Jej pośrednictwo staje się Ona dla nas Bramą do nieba. Nie bez przyczyny więc śpiewamy w Litanii loretańskiej słowa wezwania: Bramo niebieska, módl się za nami.

Do Maryi odnosimy także tytuł „Królowa”, by w ten sposób wypowiedzieć, że Matka Pana ma udział w królewskiej władzy Syna Bożego. Rozpowszechnienie zaś tytułu „Bożej Rodzicielki” po Soborze w Efezie (w roku 431) przyczyniło się do tego, że zaczęto przedstawiać Maryję na tronie, siedzącą obok Jezusa albo samą, zawsze jednak z insygniami królewskimi, w otoczeniu Aniołów i Świętych.

Bogata jest historia kultu maryjnego, która wciąż przybiera nowe formy. Od wieku XVI przyjął się zwyczaj koronowania Jej wizerunków najbardziej czczonych przez wiernych. Ten rodzaj pobożności potwierdza treść dekretu Kongregacji do Spraw Sakramentów i Kultu Bożego z 1981 roku, w którym czytamy: Kościół, pouczony przez Ducha Świętego, pozdrawia Najświętszą Dziewicę jako Panią i Królową, Pałac Królewski, w którym Król wieków przyjął ludzkie ciało. Aby uczcić tę godność Maryi powstał zwyczaj ozdabiania królewskimi koronami wizerunków Matki Bożej otaczanych wyjątkową czcią.

Ozdabianie obrazów i figur Maryi koronami wyraża to, co Bóg uczynił w tajemnicy Jej Wniebowzięcia. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny przez Boga wyznaje każdy, kto rozważa ostatnią tajemnicę chwalebnej części Różańca świętego.

W naszej diecezji uroczyście ozdobione koronami papieskimi są obraz Matki Bożej w Rychwałdzie a także figury Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie oraz Matki Bożej Wspomożycielki i Pani Beskidów w Szczyrku „na Górce”. Do tych uznanych już miejsc pobożności maryjnej dołączy w tym roku Przyłęków z cudowną figurą Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, którą 24 maja br. przyozdobimy koronami biskupimi.

W tej niewielkiej miejscowości, położonej na zboczach góry zwanej Kiczorą, niedaleko Żywca, wciąż trwa pamięć o objawieniu Matki Bożej, które miało miejsce 2 lipca 1886 roku. Szanowany gospodarz i pasterz, ojciec licznej rodziny i czciciel Maryi, Wojciech Stefko, otrzymał polecenie zbudowania w tym miejscu kaplicy. Przy jej budowie wypłynęła woda, która stała się szczególnym znakiem i potwierdzeniem woli Matki Bożej. Obmyta wodą z tego źródełka córka Wojciecha Stefki doznała całkowitego uzdrowienia z ciężkiej i trwającej wiele lat choroby. Później uzdrowione zostały inne osoby, a wśród nich ówczesny proboszcz parafii żywieckiej. W krótkim czasie stanął murowany kościół, poświęcony w 1902 roku. Wykonaną w Krakowie figurę Matki Bożej poświęcono w Żywcu i w procesji poniesiono na miejsce objawień. Od momentu ustawienia w głównym ołtarzu figura doznaje wielkiej czci wiernych, przekonanych o przemożnym orędownictwie Maryi w tym miejscu. Księża Salezjanie, przybyli do Przyłękowa w roku 1953, rozpoznali w czczonej figurze podobieństwo do znanego im wizerunku Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który rozpowszechniał ich założyciel, św. Jan Bosko.

Od chwili przybycia do Przyłękowa Księża Salezjanie troszczą się o świątynię oraz pogłębienie nabożeństwa do Matki Bożej Wspomożycielki i wzoru życia wierzących. Od kwietnia do września 24. dnia miesiąca odbywają się czuwania maryjne gromadzące licznych wiernych. Najliczniej zjawiają się oni w niedzielę po 24 maja na uroczystość odpustową Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Pamiątkowa księga zapełnia się wciąż nowymi podziękowaniami i prośbami w różnych sprawach, niekiedy wręcz – po ludzku sądząc – beznadziejnych. Przed 50 laty, w ramach wizytacji kanonicznej, 30 maja 1964 roku nawiedził kościół i wpisał się do księgi pamiątkowej ówczesny metropolita kra-kowski, arcybiskup Karol Wojtyła, dziś święty Jan Paweł II.

Mój Poprzednik, Biskup Tadeusz Rakoczy, 8 grudnia 2008 roku ustanowił kościół w Przyłękowie sanktuarium diecezjalnym, a 24 września 2013 roku wydał dekret o przyozdobieniu cudownej figury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych koronami biskupimi. To potwierdzenie żywego i rozwijającego się w tym miejscu kultu Matki Bożej winno przyczynić się do umocnienia wiary oraz odnowienia i pogłębienia pobożności maryjnej.

Wraz z Księżmi Salezjanami serdecznie zapraszam do Przyłękowa w sobotę 24 maja 2014 roku. Już o godzinie 13.00 z sanktuarium wyruszy procesja z cudowną figurą na miejsce modlitewnego czuwania, gdzie o godz. 15.00 rozpocznie się Eucharystia z uroczystym nałożeniem koron na skronie figury Jezusa i Maryi.

Na czas przygotowań do koronacji i przeżywania nabożeństw majowych, a także licznych uroczystości pierwszokomunijnych niech błogosławi Was Bóg wszechmogący
+Ojciec  i +Syn  i +Duch Święty.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki