W katedrze zaiskrzy!

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 09.04.2014 11:36

Iskrę Miłosierdzia z sanktuarium w Łagiewnikach otrzymają młodzi diecezjanie. O 13.30 w Niedzielę Palmową 13 kwietnia przy kościele Trójcy Świętej w Bielsku-Białej rozpoczną się diecezjalne obchody Dnia Młodzieży.

W katedrze zaiskrzy! W bielskim kościele Trójcy Świętej na młodych czeka "Iskra Miłosierdzia". Ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

Po poświęceniu palm uczestnicy święta wraz z księżmi biskupami przejdą w procesji do pobliskiej katedry św. Mikołaja. Wezmą udział w uroczystej Eucharystii i złożą jałmużnę postną. Zebrane ofiary pomogą utworzyć fundusz, który młodzieży zza naszej wschodniej granicy umożliwi przyjazd do Polski i udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku. Przygotowaniu do ich duchowego przeżycia służyć będą także kolejne spotkania w ramach przypadających na Niedzielę Palmową Dni Młodych.

- W tym roku, podejmujemy rozważanie pierwszego z błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3) - pisze w zaproszeniu do młodzieży ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel. - Pragniemy uczynić z niego mapę do odkrycia świata pragnień, jakie nosimy w sercach, ale też mapę prowadzącą do bliźniego, będącego w potrzebie materialnej czy duchowej.

Ks. biskup w swoim zaproszeniu pisze także, iż papież Franciszek przypomina, jak wielka siła płynie z czytania, rozważania i realizacji ewangelicznych Błogosławieństw. Wzywa, byśmy mieli odwagę poszukiwać prawdziwego szczęścia, demaskując tanie oferty, które sycą, ale nie dają siły.

- Na zakończenie Święta Młodych w bielskiej katedrze przedstawicielom poszczególnych dekanatów zostaną wręczone specjalne latarnie, w których płonie „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” - mówi jeden z organizatorów spotkania ks. prałat Józef Oleszko, proboszcz bielskiej parafii Trójcy Świętej. - Świeca została zapalona w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, duchowym centrum przyszłych Światowych Dni Młodzieży. Jej płomień przekazywany jest młodzieży w całym kraju podobnie, jak - w okresie Bożego Narodzenia - Betlejemskie Światło Pokoju, ma być widocznym symbolem wdzięczności także za dar kanonizacji bł. Jana Pawła II, który ustanowił łagiewnickie Santuarium.

Spotkanie młodzieży w bielskiej katedrze odbędzie się niemal dokładnie w 30 rocznicę narodzin idei Dni Młodzieży. W Niedzielę Palmową 15 kwietnia 1984 roku, z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, na placu św. Piotra w Rzymie odbyło się Spotkanie Młodych. Tydzień później - w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego - Ojciec Św. Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego. Być może ten fakt zainspirował Organizację Narodów Zjednoczonych do ogłoszenia rok 1985 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Właśnie na Niedzielę Palmową 1985 roku Jan Paweł II zaprosił do Rzymu przedstawicieli młodzieży z całego świata. Spotkanie przerosło wszelkie oczekiwania. Poruszony tym faktem Ojciec Św. postanowił, że od tej pory w Niedzielę Palmową młodzież całego świata będzie obchodzić swoje święto w diecezjach, w łączności ze swoimi biskupami. Oprócz tego co dwa-trzy lata w wybranych miejscach obchodzony będzie kilkudniowe święto młodych członków Kościoła, swoisty festiwal radości, płynącej z wiary, znany jako Światowe Dni Młodzieży. Do tej pory odbyło się trzynaście tego rodzaju spotkań, w tym dwukrotnie w Rzymie. Kolejne - w 2016 roku - odbędzie się w Polsce, w Krakowie. Nasz kraj gościł już młodzież z całego świata ćwierć wieku wcześniej: w 1991 roku Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Częstochowie.