Adoptuj sobie posła

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 07.03.2014 09:22

Papież Franciszek powiedział, że najlepsze, co można ofiarować rządzącym, to modlitwa. Dlatego Cieszyńska Wspólnota Mężczyzn w Modlitwie Nikodem rozpoczęła akcję duchowej adopcji moralnych i religijnych autorytetów, która jest wyrazem troski i szacunku dla życia.

Adoptuj sobie posła Różaniec i post pomagają politykom i biskupom. razemwmodlitwie.pl

- Chcemy modlić się i pościć, prosząc o światło Ducha Świętego dla wszystkich osób rządzących w naszym kraju - mówią członkowie wspólnoty. - Chcemy wspierać modlitwą nasz episkopat w walce o ochronę życia i rodziny. Wierzymy w to, że każdy konkretny polityk oraz każdy konkretny biskup, który zostanie nam losowo wybrany do duchowej adopcji, potrzebuje naszej modlitwy - dają.

Każdy podejmujący adopcję otacza troską jednego polityka oraz biskupa. Nie wybiera go z imienia i nazwiska. Po inernetowym  zgłoszeniu swojego udziału w krucjacie otrzymuje e-mailem imiona i nazwiska adoptowanych oraz zalecane praktyki modlitewne. Szczególną rolę w dziele adopcji odgrywa systematyczna modlitwa różańcowa. Podejmujących dzieło zachęca się do kumulacji modlitwy, czyli ofiarowania w intencji adoptowanej osoby wszystkich podejmowanych dzieł modlitewnych: udziału w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, Koronki do Bożego Miłosierdzia czy inne osobiste modlitwy.

Szczególnie cenny w dziele adopcji jest post, choć odmówienie sobie przyjemności kulinarnych, czy cielesnych w ogóle, nie jest w żaden sposób określony co do częstotliwości czy jakości i również pozostaje w gestii i możliwościach przyłączających się do dzieła.

Adoptujący proszeni są o zgłoszenie przystąpienia do dzieła. Można to zrobić poprzez witrynę internetową www.razemwmodlitwie.pl. I nie idzie tutaj o gromadzenie jakichś danych, czy tworzenie list, ale o świadomość wspólnoty modlących się.

Adopcję podejmuje się na czas określony, to jest do końca 2014 roku.

Cieszyńska Wspólnota Mężczyzn w Modlitwie Nikodem zawiązała się półtora roku temu w Cieszynie, stawiając sobie za cel modlitwę mężczyzn za żony i dzieci. Inspiracją do jej założenia była Wspólnota Matek w Modlitwie.

Wspólnota ma korzenie katolickie, ale gromadzi chrześcijan różnych wyznań. Członkowie grupy modlą się indywidualnie, ale raz w miesiącu wspólnie adorują Najświętszy Sakrament, a potem dzielą się doświadczeniami i pomysłami.

To właśnie dzięki takim spotkaniom narodziła się nie tylko idea adopcji polityków i biskupów, ale także pierwszy chrześcijański marsz dla życia i rodziny, obrzęd błogosławieństwa rodzin i piesza pielgrzymka z Cieszyna do Szczyrku.

- Wierzymy, że dzięki wytrwałej i ufnej modlitwie odmieni się oblicze tego świata, daru Boga dla nas - przyznają członkowie Wspólnoty Mężczyzn w Modlitwie Nikodem.