ŚDM 2016 - mamy dotrzeć do wszystkich!

Alina Świeży-Sobel

publikacja 24.02.2014 17:30

W Bielsku-Białej spotkanie młodzieży z bp. Romanem Pindlem rozpoczęło diecezjalne przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ich koordynatorem został ks. Piotr Hoffmann.

Bp Roman Pindel podczas spotkania z liderami młodzieży naszej diecezji Bp Roman Pindel podczas spotkania z liderami młodzieży naszej diecezji
Alina Świeży-Sobel /GN

- Zastanawialiśmy się, jak zostanie przyjęte to zaproszenie. Z tej wypełnionej sali widać, że Duch przemówił do waszego serca, a wyście to serce otwarli. To nie będzie nasze ostatnie spotkanie - zapewniał na wstępie ks. prał. Józef Oleszko, diecezjalny duszpasterz młodzieży, witając licznie zebranych młodych z całej diecezji, którzy wraz ze swymi duszpasterzami przybyli do kurii diecezjalnej.

Monika i Mateusz, uczestnicy poprzednich ŚDM, dziś małżonkowie i rodzice Zosi oraz Ani, powitali bp. Pindla w imieniu młodych, wręczając kwiaty. Duszpasterz młodych przekazał bp. Pindlowi małą ikonę Pana Jezusa, by towarzyszyła mu podczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Kolejne takie spotkanie biskupa ordynariusza i młodych odbędzie się w Niedzielę Palmową.

- Bardzo się cieszę, że jesteście. To jest początek. Zmierzamy do roku 2016, kiedy będziemy się gromadzić w Krakowie, ale i wielu miejscach na terenie naszej diecezji, bo będziemy gościć także młodych z całego świata. Obyśmy okazali się gościnni. I życzmy sobie, żeby te spotkania budziły wiarę, żebyśmy się mogli wzajemnie budować. Od was zaczyna się coś wielkiego. Dziś rozejdziecie się do swoich środowisk, ale macie wywieźć z tego spotkania to, czym zapalicie do Światowych Dni Młodzieży innych - przypominał młodym bp Roman Pindel. Wskazując na młodych małżonków: Monikę i Mateusza, zaznaczał, że są dobrym przykładem i dzięki nim można się przekonać, że doświadczenie, jakim jest udział w Światowych Dniach  Młodzieży, może okazać się fundamentem budowania dalszego życia i jego umocnieniem.

- Tylko razem z Jezusem człowiek jest silny. Bez powierzenia Mu siebie nic nie możemy uczynić. Człowiek bez Jezusa staje się egoistą i nie kocha. Światowe Dni Młodzieży to okazja, byśmy na nowo odkryli, że Bóg kocha nas, a my - byśmy pokochali Pana Jezusa. Gromadzimy się tu po to, by napełniać nasze serca miłością. Zapraszam was do tego, byśmy w tej wspólnocie stawali się przyjaciółmi Jezusa, a przez nasze świadectwo - także inni. Bo ŚDM to nie jest wydarzenie, które będzie w 2016 roku i do którego mamy się przygotować. 2016 rok to nie będzie koniec, tylko wielki początek. Z niego ma wyniknąć nowa radość, którą umocnieni pójdziemy do innych, by Chrystus był na pierwszym miejscu - mówił ks. Piotr Hoffmann, zapraszając do obejrzenia przygotowanej na ten temat pantomimy i muzycznej prezentacji.

Ks. prałat Józef Oleszko przedstawił obecny etap duchowych przygotowań do ŚDM i przypominał, że zaproszenie do udziału w nich trafiło na razie do wszystkich parafii, do młodych ludzi, którzy mogą podjąć rolę liderów w dalszych działaniach. Towarzyszy mu program opisany w książce "Czat z Panem Bogiem".

- Ten pierwszy rok poświęcony jest błogosławieństwu. W swoim orędziu papież Franciszek napisał: "Nie dajmy się okraść z misyjnej siły". Pamiętajmy o tych słowach, bo dziś jest nas tu wielu, ale do ŚDM chcemy zaprosić znacznie więcej osób: waszych kolegów i koleżanki. To ma być pierwsze działanie: jeśli w waszych parafiach nie ma jeszcze wspólnot, które zajmą się przygotowaniami, podejdźcie do kapłana, powiedzcie, że chcecie się spotykać, by duchowo się przygotowywać do tych dni. Twórzcie małe wspólnoty, zapraszajcie do nich innych. Nie bójcie się rozpocząć tego dzieła, nawet, jeśli będzie was na początku tylko dwoje. Nie traćcie ducha misyjnego - zachęcał ks. prał. Oleszko.

Co jeszcze można zrobić?

O tym, jak można zachęcać innych, mówili także Monika i Mateusz, którzy opowiedzieli, jak przygotowywali religijne przedstawienie, zbierając przy tym fundusze na wyjazd. Podzielili się też swoim świadectwem, jak wielkie znaczenie dla ich całego życia miała wspólna modlitwa, która towarzyszyła im podczas przygotowań do ŚDM w Australii i która jest wciąż obecna w ich rodzinnym życiu.

Inspirujące przykłady wykorzystania swoich pasji przedstawili też młodzi z Żywca, którzy wraz z ks. Piotrem Niemczykiem przybliżyli inicjatywę: "Rozkręć wiarę" czyli pomysł rowerowego pielgrzymowania. - Najpierw w Roku Wiary pojechaliśmy do Rzymu. Hasłem przewodnim były słowa: "Panie, przymnóż nam wiary" - mówiły uczestniczki tego projektu, podkreślając, że przygotowania do tej wyprawy trwały długo i nie były treningami samej jazdy, ale obejmowały też wiele wspólnych godzin spędzonych na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnictwie w pielgrzymkach diecezjalnych do Łagiewnik i Częstochowy.

- Przygotowaliśmy też przedstawienie o św. Franciszku. Teraz organizujemy cykl spotkań o różnych miejscach ważnych dla naszej wiary. Mieliśmy już spotkanie o Santiago de Compostela i drodze do niego. W marcu będziemy mówić o Maroku, bo w tym roku pojedziemy na rowerach właśnie do Santiago, Maroka, Fatimy. Pojawił się też pomysł na "zakręcone rekolekcje", podczas których chcemy odwiedzić na rowerach Kraków i Częstochowę. Można wszystko, nawet jeżdżenie na rowerze, połączyć z Panem Jezusem - dodawał ks. Niemczyk.

Z kolei ks. Zygmunt Mizia zachęcał do podjęcia inicjatywy: "Zrób się na post!", którą podjęli już młodzi ludzie m.in. w Kętach, a obecnie przymierzają się w Rajczy, gdzie jest wikariuszem. - Towarzyszą nam słowa Pisma Świętego: "Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Kiedy pościsz, namaść sobie głowę, umyj sobie twarz...".  W piątki Wielkiego Postu przychodzimy elegancko i odświętnie ubrani, a kiedy padają pytania, z jakiej to okazji, odpowiadamy: - Bo poszczę. I to jest początek, bo mówiąc o swoim wyrzeczeniu, które możemy ofiarować za siebie, ale i za kogoś, dajemy już świadectwo - dodawał ks. Mizia, zachęcając, by nie czekać na Wielki Post i podjąć akcję"Zrób się na post" już w najbliższy piątek, odpowiadając w ten sposób na apel biskupów, by modlić się za Ukrainę.

Z modlitwą

O różnorodnych działaniach podejmowanych przez młodych z fundacji "Drachma" opowiedział ks. Mirosław Szewieczek. - Zaczęliśmy od przedstawienia o św. Marii Magdalenie. Próbowaliśmy też trafić do młodych, którzy nie są blisko Pana Jezusa, zadając sobie pytanie, dlaczego nie chcą z nami pójść. Wśród naszych pomysłów są działania charytatywne, pomoc niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin patologicznych, ewangelizacja, wspólna modlitwa, spotkania w ramach ruchu Taize, warsztaty śpiewu gospel. Za kilka dni, w sobotę 1 marca planujemy w kościele MB Fatimskiej w Komorowicach-Obszarach koncert jedności z tymi, którzy cierpią na Ukrainie.

Ks. Mikołaj Szczygieł, główny przewodnik diecezjalnej pieszej pielgrzymki do sanktuarium św. Faustyny w Łagiewnikach, zachęcał do udziału w tegorocznej, drugiej pielgrzymce, która będzie zarazem pielgrzymką zawierzenia naszej diecezji Bożemu Miłosierdziu. Podobnie jak rok temu pątnicy wyruszą z Hałcnowa 30 kwietnia, a na miejsce dotrą 3 maja. - Doświadczając tylu owoców zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, będziemy prosić także w intencji Światowych Dni Młodzieży - dodawał ks. Szczygieł.

- Drogą zapraszania innych do tych przygotowań może być modlitwa. Dla każdego z uczestników dzisiejszego spotkania przygotowaliśmy różaniec, na początek drogi prowadzącej od człowieka do człowieka: people to people. Po odmówieniu tego różańca w intencji ŚDM trzeba go przekazać następnej osobie, a ona znowu następnej. Tak poszerzać się będzie nasza grupa - tłumaczył ks. Piotr Niemczyk, wraz z ks. Hoffmannem zachęcając też do podejmowania modlitwy 9 pierwszych piątków.

Ks. dr Andrzej Wołpiuk z diecezji bielsko-żywieckiej, który jest konsultorem Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. wraz z przedstawicielami młodzieży już w najbliższym czasie wyjedzie do Rzymu na uroczystość przekazania znaków ŚDM: krzyża i ikony Matki Bożej do Polski. Młodych naszej diecezji będą reprezentować: Bożena Hajduk i Krzysztof Micor. Oni też będą zachęcać młodzież z innych krajów i kontynentów, by wybierając się na ŚDM odwiedzili naszą diecezję.