Biskup stawia na młodych

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 17.02.2014 11:50

W sobotę 22 lutego o 10.00 ruszają w diecezji przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

Biskup stawia na młodych Kamil, maturzysta z Bielska-Białej, skorzysta z zaproszenia bp. Romana Pindla na spotkanie młodych Ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

- Czas najwyższy rozpocząć wielorakie przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie w 2016 r. - pisze w najnowszym liście bp Roman Pindel. Tematem pisma jest młodzież, zaś adresatami listu - księża. Wszyscy księża, bez względu na funkcję i wiek.

- Niezależnie od wieku duszpasterza możliwa jest praca z młodymi ludźmi, tym bardziej jeżeli odwołamy się do pozostających w parafii animatorów i liderów istniejących grup - pisze biskup ordynariusz i zaprasza na pierwsze spotkanie przedstawicieli czy animatorów obecnych i przyszłych grup młodzieżowych. Spotkanie odbędzie się w sobotę 22 lutego o 10.00 w gmachu Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, przy ul. Żeromskiego 5. Jego celem będzie konstrukcja ekip księży i młodych ludzi, którzy w parafiach będą animować przygotowania duchowe do ŚDM.

- Zabierzcie się do roboty - można wyczytać między wierszami biskupiego listu, bowiem autor wyprzedza mogące pojawić się wątpliwości personalne i proponuje, żeby kapłanom pomogli ludzie dorośli, w sile wieku, którzy niegdyś byli mocno związani z duszpasterstwem młodzieży.

- Jeszcze raz ponawiam prośbę, by odszukać i zaproponować bliższą współpracę młodym ludziom, należącym aktualnie lub niegdyś do wspólnot młodzieżowych czy ruchów - pisze bp Roman Pindel. - Ci, którzy sami już przeszli przez pewną formację w Kościele, mogą dać świadectwem życia swojemu lub już młodszemu pokoleniu. Dać świadectwo umiłowania i zaangażowania w Kościele. Może warto zorganizować tego typu spotkanie jak to, o którym słyszałem, a które miało miejsce w parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej (Leszczynach), które zgromadziło pełny kościół młodych, którzy przeszli formację oazową w tej parafii na przestrzeni ponad 30 lat. Stało się to spotkanie okazją do pytania o ich dzisiejsze zaangażowanie w Kościele.

Sprawdź stronę www.duszpasterstwomlodych.pl.

W liście ks. biskup informuje, że pomocą w organizowaniu formacji młodzieży powinny służyć materiały, przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży. Do parafii diecezji bielsko-żywieckiej trafił już podręcznik „Cz@t ze Słowem”.
Zgłoszenia na pierwsze spotkanie diecezjalne młodych najlepiej przekazać drogą elektroniczną. W organizowaniu duszpasterstwa młodzieży w „sieci” pomaga strona www.duszpasterstwomlodych.pl. Tutaj można także zapoznać się ze stanem działań na rzecz młodych i pobrać pomocne materiały.

Program przygotowania do Światowych Dni Młodzieży rozpisano na najbliższe trzy lata, przyporządkowując im określone tematy:

- 2013/2014: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3): w tym roku formacji centrum stanowi Słowo Boże, które wzywa do wiary i osobistego wyboru Chrystusa,

- 2014/2015: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5, 8); ten etap będzie poświęcony sakramentom i roli liturgii w życiu młodego człowieka,

- 2015/2016: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7), w trzecim roku przygotowania akcent zostanie położony na Caritas i diakonii.

- Ufam, że propozycje te staną się okazją do licznych spotkań z młodymi w parafii czasie tych najbliższych trzech lat - podsumowuje bp Roman Pindel.