Śpiewający kolędnicy w Mazańcowicach

Alina Świeży-Sobel

publikacja 13.01.2014 18:40

Zaśpiewali przy szopce w Mazańcowicach. Przypomnieli te najbardziej lubiane i wszystkim dobrze znane, ale zachwycili też starymi i oryginalnymi opracowaniami rzadko śpiewanych kolęd.

Kolędnicy śpiewający chórem przyjeżdżają tu bardzo chętnie Kolędnicy śpiewający chórem przyjeżdżają tu bardzo chętnie
Alina Świeży-Sobel /GN

W sąsiedztwie zacisznej i przytulnej, zamieszkanej przez żywe zwierzęta betlejemskiej szopki obok mazańcowickiego kościoła św. Marii Magdaleny zabrzmiały piękne kolędy. I to niejednokrotnie. To, oczywiście, zasługa znakomitych wykonawców, którzy w tym roku zagościli tu na zaproszenie Krzysztofa Przemyka i bielskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w ramach odbywającego się już po raz 14. Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Spotkania z Kolędą".

- Niezapomniany był koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i naszego chóru "Hejnał Mazańcowice” pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka, o którym goszcząca u nas artystka opowiadała później w radiowej audycji, wyrażając uznanie dla znakomitego przygotowania chóru - wspominają uczestnicy tej prawdziwej kolędowej uczty. Podczas koncertu wystąpili też chór "Absolwent" z Katowic i orkiestra dęta OSP w Mazańcowicach pod dyrekcją Mieczysława Orlickiego.

Dzień wcześniej, podczas organizowanego przy współudziale Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej IV Diecezjalnego Przeglądu Kolęd, mogliśmy wysłuchać 10 chórów i bardzo różnorodnego zestawu kolęd. Wśród wykonawców znaleźli się: chór "Potok” z Czańca pod dyrekcją Haliny Trojak, schola z parafii św. Urbana w Hecznarowicach, chór mieszany z parafii św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach pod dyrekcją Agnieszki Gregorczyk-Sinkowskiej, schola z parafii Niepokalanego Serca NMP z Polanki Górnej pod dyrekcją Jarosława Wysogląda, Kolędowanie chórów jest już w mazańcowickim kościele tradycją   Kolędowanie chórów jest już w mazańcowickim kościele tradycją
Alina Świeży-Sobel /GN
chór ludowy "Wrzos” z Głębowic pod dyrekcją Leszka Górkiewicza, chór "Canticorum Psalite” z parafii św. Marcina w Gierałtowicach pod dyrekcją Jacka Piskorza, chór "Chorus Sancti Matthias”  z parafii św. Macieja Ap. w Andrychowie pod dyrekcją Wiktorii Hatali, chór "Cantare” z parafii św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach i "Antonius” z parafii w Kaniowie pod dyrekcją Wandy Zmełty, chór "Inwencja” z parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej-Aleksandrowicach pod dyrekcją Adama Utmańczyka oraz chór św. Józefa z parafii w Zabrzegu pod dyrekcją Sylwii Strządały.

- W dniu Bożego Narodzenia aniołowie przy stajence wyśpiewali chwałę Panu Bogu. Ile razy śpiewamy w kościele, ile razy otwieramy usta, by w stronę nieba wznosić muzykę - tyle razy dołączamy do grona anielskich następców i włączamy się w tę pieśń chwały. Dziękuję za wasz udział i za to, że tak licznie się tu zebraliście i zachęcam, byście pielęgnowanie tego śpiewu chwały kontynuowali w całym Roku Liturgicznym - mówił ks. Krzysztof Kurnik z diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.

Nad organizacją i artystyczną stroną przedsięwzięcia czuwał Krzysztof Przemyk, a goście mogli nie tylko zaprezentować bogactwo kolęd, ale także podziwiać mazańcowicką żywą szopkę…