Wydarzenia roku 2013

ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 31.12.2013 19:54

Od konsekracji dziewicy aż po nominację biskupią, czyli 10 najważniejszych, najbardziej znaczących - naszym zdaniem - wydarzeń roku 2013.

Wybór jest bardzo subiektywny. Ze względu na ograniczenie liczby faktów tylko do dziesiątki, nie znalazły się tutaj jeszcze inne, o których zapewne będziemy pamiętać: utworzenie parafii w Przybędzy, peregrynacja figury św. Michała Archanioła, święcenia kapłańskie, cała rzesza jubileuszy i rocznic - z powstaniem styczniowym i wiktorią wiedeńską na czele. Dziesiątki kolejnych faktów związane są z wydarzeniami powtarzającymi się cyklicznie, regularnymi obchodami i przedsięwzięciami. W zestawieniu pominęliśmy też wspomnienie o tych, którzy w minionym roku odeszli - będzie jeszcze czas, by o nich wspomnieć.

1. Konsekracja dziewicy

Pani Ewa nosi na palcu obrączkę, choć nie ma męża. Jest osobą konsekrowaną, choć nie ubiera się w habit i nie mieszka w klasztorze. Kim zatem jest? Pierwszą w historii diecezji bielsko-żywieckiej konsekrowaną dziewicą.

Pani Ewa pochodzi z Milówki. Do aktu konsekracji przygotowywała się 6 lat - co dwa tygodnie spowiedź, co miesiąc spotkanie z kierownikiem duchowym, lektura pism teologicznych i głęboka modlitwa zaowocowały uroczystym aktem konsekracji, czyli oddania Bogu na wyłączną własność, który dokonał się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a jego świadkiem z ramienia Kościoła był bp Piotr Greger.

Pani Ewa jest z zawodu inżynierem, ma za sobą także studia teologiczne.

Więcej na ten temat TUTAJ

 

2. Piechotą do Łagiewnik

800 pielgrzymów przeszło na piechotę 100-kilometrowy dystans dzielący Bielsko-Białą i krakowskie Łagiewniki. Pierwsza piesza pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do sanktuarium Bożego Miłosierdzia przeszła do historii. Pątnicy wyruszyli 30 kwietnia z sanktuarium w Hałcnowie. Do Centrum bł. Jana Pawła II i relikwii św. Faustyny dotarli 3 maja. Pielgrzymkę zorganizowali Irena Papla i ks. Mikołaj Szczygieł, opierając się na doświadczeniu oraz pomocy przyjaciół, wcześniej przez wiele lat organizujących i uczestniczących w diecezjalnej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

Trasa pielgrzymki prowadziła z Hałcnowa przez Kozy, Kęty, Witkowice, Nidek, Wieprz, Tomice, Radziszów i Mogilany do Krakowa.

Więcej informacji TUTAJ

 

3. Perełka Dębowca

Takie miano nosi niezwykłej urody kaplica na stoku Dębowca, na szlaku z centrum Bielska-Białej na Szyndzielnię i Klimczok. Obiekt wzniesiony tuż ponad torem saneczkowym ma dwie kondygnacje. Na 64 metrach kwadratowych jest miejsce na ołtarz, statuę Matki Bożej i figury dzieci, którym objawiła się w Fatimie oraz ławki dla wiernych. Przeszklona ściana prezbiterium ukazuje oczom zgromadzonych w kaplicy panoramę Beskidu Żywieckiego. Kaplicę wzniesiono staraniem księży pallotynów, 25 kwietnia poświęcił ją bp Tadeusz Rakoczy. W sezonie odprawiają się tutaj niedzielne Msze św. oraz nabożeństwa fatimskie. Obiekt służy też duszpasterstwu akademickiemu.

Czytaj więcej TUTAJ

4. Licealista z Kęt wygrał olimpiadę teologiczną

Tomasz Gałosz z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach wygrał finał 23. Olimpiady Teologii Katolickiej „Święci Apostołowie Piotr i Paweł - urząd i charyzmaty w Kościele”. Finał olimpiady odbył się 4-6 kwietnia w Legnicy.

Tomek pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu koło Andrychowa. Obecnie uczęszcza już do trzeciej klasy liceum. Jego opiekunem w olimpijskich zmaganiach był ks. Piotr Konieczny, katecheta kęckiego liceum.

Tomek jest pierwszym w historii uczniem z diecezji bielsko-żywieckiej, który wygrał ogólnopolską olimpiadę teologii katolickiej. Okazał się najlepszym z grona 120 finalistów z całej Polski.

W nagrodę pojechał na pielgrzymkę śladami św. Pawła. Ma już w kieszeni indeks na wybraną uczelnię katolicką w kraju.

Więcej TUTAJ

 

5. Błogosławiona Matka Małgorzata

Beatyfikacja założycielki serafitek odbyła się 9 czerwca w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Tydzień później w Oświęcimiu odbyło się dziękczynienie za beatyfikację. Na zakończenie Mszy św. w bocznym ołtarzu kaplicy klasztoru sióstr serafitek umieszczono relikwiarz z doczesnymi szczątkami błogosławionej.

Najstarszy dom zakonny serafitek znajduje się w Bielsku-Białej-Hałcnowie. Tutaj Matka Małgorzata i jej siostry przyjęły habity zakonne. Z Hałcnowa wyruszyły, by zakładać kolejne placówki w Oświęcimiu, Krakowie i dziesiątkach innych miejscowości.

Więcej TUTAJ

 

6. Biskup Eskimosów rodem z Jaworzynki

Ojciec Wiesław Antoni Krótki, oblat pochodzący z Jaworzynki, został biskupem diecezji Churchill-Zatoka Hudsona - największej pod względem powierzchni diecezji w Kanadzie. Sakrę przyjął 30 maja w liczącej około 3 tys. mieszkańców osadzie eskimoskiej Rankin Inlet. Miesiąc później odprawił prymicje w rodzinnej parafii. Bp Krótki ma 50 lat. Od 1999 roku pracuje wśród Eskimosów. Jego diecezja ma powierzchnię prawie pięciokrotnie większą od... Polski. Na jej terenie mieszka 33,5 tys. osób, z czego 9,5 tys. katolików. Posługę duszpasterską pełni tam 19 księży.

Więcej TUTAJ

7. Maszerowali dla życia

Aż dwa Marsze dla życia - w sumie 4000 osób - przeszły w Oświęcimiu (30 czerwca) i w Cieszynie (8 grudnia). Dzieci i rodzice, księża, siostry zakonne, parlamentarzyści, wierni kościołów chrześcijańskich - bo marsze były ekumeniczne - skandowali hasła, w rodzaju „Chłopak, dziewczyna to zdrowa rodzina”. Marsz w Oświęcimiu zakończył się koncertem na stadionie. W Cieszynie pojawił się gość - francuski działacz pro-life Bertrand Bisch. „To spotkanie nie jest skierowane przeciwko komuś, lecz ma na celu obronę życia” - podkreślił w liście do uczestników marszu bp Tadeusz Rakoczy. Marsz w Oświęcimiu odbył się już po raz drugi. W Cieszynie to była premiera.

Więcej o Marszu w Oświęcimiu TUTAJ

Więcej o Marszu w Cieszynie TUTAJ

 

8. Gościliśmy ks. Bosko

Św. Jan Bosko został patronem Oświęcimia. Założone przezeń zgromadzenie salezjańskie ma tutaj pierwszy dom na ziemiach polskich. Na tytuł zezwoliła Stolica Apostolska, a z prośbą w tej sprawie wystąpiły władze miasta, poparte przez bp. Tadeusza Rakoczego. Nadanie patronatu nastąpiło 17 sierpnia. W tym czasie w Oświęcimiu gościły relikwie św. Jana Bosko, które od 27 maja nawiedzały salezjańskie parafie w całej Polsce. Przełom lipca i sierpnia półtonowy relikwiarz z ubraną w ornat woskową figurą ks. Bosko spędził w Szczyrku na Górce.

Więcej czytaj TUTAJ

 

9. Złoty jubileusz bp. Tadeusza

Za 50-lecie kapłaństwa dziękował Bogu bp Tadeusz Rakoczy. Uroczystości odbyły się w czerwcu w bielskim kościele Serca Pana Jezusa, a także w rodzinnych Gilowicach oraz w Krakowie-Łagiewnikach. W kwietniu biskup ukończył 75. rok życia i - zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego - złożył na ręce ojca świętego rezygnację z urzędu biskupa diecezji. Rezygnacja został przyjęta 16 listopada. Następcą pierwszego w historii biskupa diecezji bielsko-żywieckiej papież minował ks. prof. Romana Pindla, dotychczasowego rektora seminarium w Krakowie.

Więcej TUTAJ i TUTA

 

10. Biskup Roman Pindel

16 listopada papież Franciszek mianował ks. prof. Romana Pindla drugim w historii biskupem diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup nominat przeżywa rekolekcje przed konsekracją, która odbędzie się w bielskiej katedrze św. Mikołaja w poniedziałek 6 stycznia o 15.00. Uroczystość będzie połączona z ingresem, czyli liturgicznym objęciem rządów w diecezji. Natomiast kanoniczna, czyli administracyjna część procedury odbędzie się nazajutrz - 7 stycznia, w samo południe, w siedzibie Kurii Diecezjalnej.

Nowy ordynariusz był przez 31 lat kapłanem archidiecezji krakowskiej, ma 55 lat, pochodzi z Wadowic. Jest profesorem zwyczajnym, specjalizuje się w biblistyce. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa z listu św. Pawła do Filipian: „Verbum Vitae Continentes” - „Trzymając się Słowa Życia”. W herbie będzie miał krzyż jerozolimski i wpisaną weń otwartą księgę z literami alfa i omega.

Wszystko o biskupie-nominacie TUTAJ

 

Wydarzenia roku 2013  

 

 

 

 

 

 

Budowaniu Kościoła bielsko-żywieckiego oddajemy nasz zapał i dziennikarskie doświadczenie.

Trwając w słowie Chrystusa, życzymy Jego Pasterzom i Wiernym, wszystkim Czytelnikom "Gościa Bielsko-Żywieckiego" i portalu bielsko.gosc.pl, aby nowy rok Pański 2014 był nieznającym zachodu czasem wzrastania w łasce.

Alina Świeży-Sobel

Urszula Rogólska

ks. Jacek M. Pędziwiatr