Pomódlmy się za biskupa nominata

ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 29.12.2013 12:22

Biskup nominat Roman Pindel odprawia rekolekcje przed konsekracją.

Pomódlmy się za biskupa nominata - Proszę o modlitwę - biskup nominat zwraca się do diecezjan ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

Duchowe przygotowanie do uroczystości, którą zaplanowano na 6 stycznia, ma miejsce w Domu Rekolekcyjnym św. Józefa - u ojców jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach.

- Od lat jestem związany z tym miejscem - wyjaśnia przyszły ordynariusz bielsko-żywiecki, który wielokrotnie prowadził tutaj rekolekcje, sesje i dni skupienia.

Przedkonsekracyjnym rekolekcjom biskupa nominata sprzyja atmosfera domu rekolekcyjnego. W ostatnim tygodniu roku odbywa się tutaj bowiem kolejna tura „Fundamentu Ćwiczeń Duchowych”. To pięciodniowe rekolekcje w absolutnym milczeniu, połączone z konferencjami i indywidualnym kierownictwem duchowym. „Fundament” jest swego rodzaju rozpoczęciem drogi „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego z Loyoli. Właśnie tę atmosferę wyciszenia ks. prof. Roman Pindel znajduje jako wyjątkowo pożyteczną dla odprawienia rekolekcji.

- Będę korzystał także z lektury tekstów teologicznych, szczególnie duchowych, które podsunął mi ks. biskup Grzegorz Ryś - uchyla rąbka tajemnicy biskup nominat. Bp Ryś, pomocniczy biskup archidiecezji krakowskiej, był poprzednikiem ks. prof. Romana Pindla na urzędzie rektora krakowskiego seminarium duchownego. W tym czasie ks. Pindel był w seminarium ojcem duchownym. Po nominacji ks. Rysia został rektorem seminarium. Stąd bierze się przyjaźń obu kapłanów, owocująca pomocą i wsparciem w duchowej drodze do pełni kapłaństwa.

Jeszcze przed rozpoczęciem rekolekcji ksiądz biskup nominat prosił kleryków, którymi opiekował się jako ojciec duchowny i rektor, a także kapłanów i wiernych, z którymi spotykał się w Adwencie i podczas Świąt Narodzenia Pańskiego, o modlitwę na czas przygotowania do uroczystości konsekracji biskupiej. Uroczysta Eucharystia połączona z ingresem do bielskiej katedry św. Mikołaja rozpocznie się w poniedziałek 6 stycznia o 15.00.